Engures novads

Paziņojums par "Jūrmala Airport" IVN iesniegšanu06-04-2016

2016. gada 4. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums lidlauka „Jurmala Airport” darbības paplašināšanai.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2015. gada 9. februārī.
Paredzētās darbības ierosinātājs bija SIA “Tukums Airport”, kopš 2015. gada 22. oktobra – SIA „SKY PORT” (Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002, tālr.:
67621371, reģ. Nr. 50003733321).
 
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Eirokonsultants” (Elizabetes iela 2, Rīga, LV-1010, tālr.: 29209717, reģ. Nr. 40003403888).

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:
  • Engures novada domē („Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads);
  • Tukuma novada domē (Talsu iela 4, Tukums);
  • internetvietnē www.eiroprojekts.lv/Jurmala
 
un sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,
e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv).
SIA “SKY PORT”

<< Atpakaļ