Engures novads

Paziņojums rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas zvejniekiem06-09-2019

Engures novada dome aicina Engures un Lapmežciema pagasta pārvaldēs iesniegt zvejas rīku pieprasījuma iesniegumus 2020. gadam.

<< Atpakaļ