Engures novads

Piesaki Gada iedzīvotāju! (+ anketa)13-09-2018

Aicinām līdz 2018. gada 10. oktobrim nominēt iedzīvotājus Engures novada Domes balvai "Gada cilvēks" vairākās nominācijās:

1. Par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
2. Par ieguldījumu pašvaldības uzņēmējdarbības attīstībā;
3. Par ieguldījumu pašvaldības sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā;
4. Par ieguldījumu pašvaldības kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā;
5. Par ieguldījumu pašvaldības sabiedriskajā dzīvē;
6. Par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;
7. Par ieguldījumu labdarībā;
8. Par varonīgu rīcību sabiedrības labā;
9.Par īpašiem sasniegumiem un novada vārda nešanu pasaulē.
 
Pieteikumu varat rakstīt arī brīvā formā, minot pieteiktā cilvēka vārdu, uzvārdu, uz kādu nomināciju cilvēks pieteikts, nelielu pamatojumu, kāpēc tieši šis cilvēks pelnījis apbalvojumu, kā arī savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Pieteikumu nosūtiet uz Engures novada domi, „Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 vai elektroniski uz e-pastu
dome@enguresnovads.lv.
 
Engures novada Dome
 
 
 
Nolikumu skatīt ŠEIT.

<< Atpakaļ