Engures novads

Reģistrēšanās pie ģimenes ārsta Engurē12-06-2018

Lai reģistrētos vai pārreģistrētos pie ģimenes ārsta, vēlams noskaidrot:

  1. vai izvēlētajam ģimenes ārstam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu;
  2. vaii ģimenes ārsts apkalpo iedzīvotāja dzīvesvietas teritoriju.
Lai reģistrētos vai pārreģistrētos pie ģimenes ārsta, jāvēršas pie tā ģimenes ārsta, ko esat izvēlējies, un jānoslēdz savstarpēja vienošanās. Ģimenes ārsts var jūs nereģistrēt, ja jūsu dzīvesvieta atrodas ārpus teritorijas, kurā ārsts veic savu darbību.
Ģimenes ārsts nevar atteikt reģistrēt sava jau reģistrētā pacienta bērnus vai laulāto, kas dzīvo teritorijā, kurā ārsts veic savu darbību. 
Plašāku informāciju par ģimenes ārstiem, kuriem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu un par teritorijām, kurā ārsts veic savu darbību, iespējams saņemt, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas tālruņa numuru 80001234.
Saņemt ārstēšanu var arī ģimenes ārsta pacientu sarakstā nereģistrēta persona, kas īslaicīgas uzturēšanās (apciemojuma, komandējuma) laikā saslimusi teritorijā, kurā ārsts veic savu darbību, un kam nepieciešama ģimenes ārsta palīdzība.
 
Ja esat nolēmis mainīt ģimenes ārstu
Ja pacients ir nolēmis mainīt ģimenes ārstu un jau ir vienojies ar citu speciālistu, pie kura ārstēsies turpmāk, tad iepriekš sarunātā laikā vai ārsta pieņemšanas laikā abi aizpilda vienošanos. Tā apliecina, ka konkrētais ģimenes ārsts apņemas ārstēt pacientu. Viens iesniegums paliek pie pacienta, otrs - pie ārsta. Viņš piecu darba dienu laikā elektroniski ievada jaunā pacienta vārdu informācijas vadības sistēmā, šādi par ģimenes ārsta maiņu informējot arī Nacionālo veselības dienestu. Ģimenes ārsta maiņa ir bezmaksas pakalpojums.
Lai nomainītu ģimenes ārstu nav obligāti nepieciešams apmeklēt/informēt jau esošo ģimenes ārstu – tas tiks veikts bez pacienta tiešas iesaistes. 

<< Atpakaļ