Engures novads

Sakoptākā sēta 201902-08-2019

Augusta otrajā pusē, žūrijas komisijas apbraukās Smārdes un Lapmežciema pagastus, lai izvērtētu un atrastu šī gada sakoptāko un skaistāko sētu. Iedzīvotāji aicināti pieteikt savu vai kaimiņa sētu šī gada titulam "Sakoptākā sēta 2019". Rezultātu paziņošana notiks valsts svētku svinību pasākumos.

Piesaki savu vai kaimiņa sētu līdz 16. augustam. Pieteikuma anketa pieejama ŠEIT!
 
Pieteikt sētu Smārdes pagastā:

- dome@enguresnovads.lv vai pa tālr. 63192244
 
Pieteikt sētu Lapmežciema pagastā:
 
- info@lapmezciems.lv vai pa tālr. 29348883
 
KONKURSA "SAKOPTĀKĀ SĒTA 2019" APRAKSTS
 
Konkursa mērķis
 • Veicināt Engures novada teritorijas sakopšanu;
 • Aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;
 • Motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu.
Konkursa nominācijas
 
Konkursā tiek noskaidroti uzvarētāji attiecīgi Lapmežciema un Smārdes pagastos sekojošās nominācijās:
 • Lauku sēta (ar lauksaimniecisko darbību);
 • Sēta laukos (dzīvojamā māja laukos);
 • Individuālās dzīvojamās mājas ciematos;
Konkursa vērtēšanas komisijas pēc saviem ieskatiem kādu no vērtējamajiem objektiem var izvirzīt apbalvošanai ar speciālbalvu vai veicināšanas balvu.
 
Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas un tiek vērtēts:
 • Kopskats 
 • Iebraucamais ceļš
 • Celiņi 
 • Zāliens
 • Augu kompozīcijas 
 • Atpūtas vietas 
 • Mazās arhitektūras formas( ūdens tilpnes) 
 • Ēkas 
 • Atkritumu savākšana 
 • Karoga masts vai karoga turētājs 
 • Īpašuma nosaukuma noformējums
 
Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā (ievietot vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā un citos saziņas līdzekļos).
 
Konkursa ierobežojumi
Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo trīs gadu galveno balvu ieguvēju un komisijas locekļu sētas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< Atpakaļ