Engures novads

"Sakoptākā sēta 2020" Smārdes pagastā25-06-2020

Ikgadējā tradīcija apskatīt un novērtēt Smārdes pagasta skaistākos īpašumus turpinās un arī šogad jūlijā žūrijas komisijas apbraukās Smārdes pagastu, lai izvērtētu un atrastu šī gada sakoptāko un skaistāko sētu. Iedzīvotāji aicināti pieteikt savu vai kaimiņa sētu šī gada titulam "Sakoptākā sēta 2020". Rezultātu paziņošana notiks valsts svētku svinību pasākumos.

Piesaki savu vai kaimiņa sētu līdz 16. jūlijam. Pieteikuma anketa pieejama novada mājaslapā ŠEIT..
 
Pieteikt sētu Smārdes pagastā:
 
- dome@enguresnovads.lv vai pa tālr. 63192244
 
 
KONKURSA "SAKOPTĀKĀ SĒTA 2020" APRAKSTS
 
Konkursa mērķis
Veicināt Smārdes pagasta teritorijas sakopšanu;
Aktivizēt un mudināt pagasta iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;
Motivēt pagasta iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu.
Konkursa nominācijas
 
Konkursā tiek noskaidroti uzvarētāji attiecīgi Smārdes  pagastā sekojošās nominācijās:
Lauku sēta (ar lauksaimniecisko darbību);
Sēta laukos (dzīvojamā māja laukos);
Individuālās dzīvojamās mājas ciematos;
Konkursa vērtēšanas komisijas pēc saviem ieskatiem kādu no vērtējamajiem objektiem var izvirzīt apbalvošanai ar speciālbalvu vai veicināšanas balvu.
 
Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas un tiek vērtēts:
Kopskats 
Iebraucamais ceļš
Celiņi 
Zāliens
Augu kompozīcijas 
Atpūtas vietas 
Mazās arhitektūras formas( ūdens tilpnes) 
Ēkas 
Atkritumu savākšana 
Karoga masts vai karoga turētājs 
Īpašuma nosaukuma noformējums
 
Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā (ievietot vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā un citos saziņas līdzekļos).
 
Konkursa ierobežojumi
Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo trīs gadu galveno balvu ieguvēju un komisijas locekļu sētas.
 
Attēlā: Sakoptākā sēta 2019. gadā - „Kalna Žagari” nominācijā “Lauku sēta ar lauksaimniecības darbību” 
 
 

<< Atpakaļ