Engures novads

Saņem valsts un pašvaldības sniegtos pakalpojumus sev ērtā laikā18-10-2018

Engures novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk VPVKAC) aicina iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt valsts un pašvaldības sniegtos pakalpojumus.

 
Pieprasītākie valsts iestāžu pakalpojumi, ko var saņemt:
  • VID pakalpojumi: gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par iepriekšējiem trīs gadiem, algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana (klātienē, elektroniski VID EDS sistēmā).
  • PLMP pakalpojumi: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, mani dati iedzīvotāju reģistrā, manā īpašumā deklarētās personas.
  • LDC pakalpojumi: mājas (istabu) dzīvnieku reģistrācija.
  • Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē
  • Informācijas sniegšana par Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem;
  • Atbalsta sniegšana valsts pārvaldes portālā Latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi;
DARBA LAIKS
Pirmdiena: 8.00 – 12.00, 12.45 – 18.00
Otrdiena: 8.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
Trešdiena: 8.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
Piektdiena: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
 
Engures novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra
adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129

SVARĪGI!
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti. Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 
Tālrunis informācijai 66954864; e-pasts: smarde@pakalpojumucentri.lv
 
 

<< Atpakaļ