Engures novads

Sekojiet aktuālajai informācijai www.tukums.lv !03-01-2022

Sakarā ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu kopš 2021. gada 1. jūlija likvidētās Engures novada Domes tiesību un saistību pārņēmēja ir Tukuma novada pašvaldība.

Bijušā Engures novada teritorijā pašvaldības atbalsta funkcijas veic:

  • Smārdes pagasta pārvalde; smarde@tukums.lv; tālr. 26347822, 63192244.
  • Engures pagasta pārvalde; engure@tukums.lv; tālr. 24400167.
  • Lapmežciema pagasta pārvalde; lapmezciems@tukums.lv; 29348883.
  •  

 


Vairāk informācija: http://www.enguresnovads.lv/sabiedriba/sodien-stajas-speka-jaunais-latvijas-administrativi-teritorialais-iedalijums


 Sekojiet aktuālajai informācijai www.tukums.lv

 

                

 

 

 

 

<< Atpakaļ