Engures novads

Sēru vēsts24-03-2016

23.marta agrā rītā no mums 82 gadu vecumā pēc neilgas, bet grūtas slimības aizgājis aizsaulē gaišs, sirsnīgs un ļoti darbīgs cilvēks - mūsu muzeja vadītāja Mudīte Bērziņa.

Mudīte Bērziņa uz Lapmežciemu atnāca dzīvot 1963.gadā, kad sāka strādāt skolā. Vispirms bija vecākā pionieru vadītāja 14 gadus, pēc tam 17 gadus- direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā, no 1994.gada līdz 1999.gadam skolas direktore. Mudītes darbs tika augsti novērtēts visos darba posmos, un ikkatrs skolēns, kas mācījās tai laikā skolā, atceras bijušo skolotāju, arī audzinātāju tikai ar labiem vārdiem. No 1999.gada, ar Mudītes iniciatīvu un enerģiju Lapmežciemā tika atklāts muzejs. No istabiņas ar dažiem priekšmetiem un albūmiem Mudītes vadībā ir izveidots īsts muzejs, vietējo iedzīvotāju iemīļots un ekskursantu apmeklēts. Mudītes darbs pagasta sabiedriskās un kultūras dzīves popularizēšanā novērtēts ar mūsu novada Goda nosaukuma piešķiršanu ‘’Gada cilvēks 2015’’. Mudīte ar savu neizsīkstošo enerģiju prata saturēt kopā bijušo skolas kolēģu- nu jau nestrādājošo pensionāru kolektīvu, organizējot jaukus, sirsnīgus pasākumus 1. septembrī un Ziemasvētkos. Mudīte bija laimīga- viņai ir ļoti labi bērni- Vairita un Jānis, Guntars, mīļi 10 mazbērni, un 4 mazmazbērni. Par katru no viņiem Mudīte domāja, katru vienmēr atcerējās, dzīvoja līdz, bija kopā priekos un arī bēdās. Mudīte vienmēr aktīvi iesaistījās pagasta kultūras dzīves un citos svarīgos notikumos, atrada arī laiku apmeklēt teātrus un koncertus, viņa bija aizrautīga ceļotāja- gan pa Latviju, gan ārzemēm.
Paldies Mudītei par darbīgo, bagāto mūžu! Mēs atcerēsimies Mudīti par viņas labajiem darbiem. Mēs atcerēsimies viņas pozitīvo, sirsnīgo attieksmi pret cilvēkiem, atbildības sajūtu pret veicamo darbu. Mēs atcerēsimies visu jauko, skaisto un saulaino, ko viņa ienesa mūsu un muzeja dzīvē.

Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
 
Esam sāpju brīdī kopā ar tuviniekiem, ilggadīgo skolas skolotāju un direktori Mudīti Bērziņu mūžībā pavadot.
Izvadīšana no Ragaciema kapiem 2016.gada 29.martā plkst.15:00.
 
 

Lapmežciema muzeja padome,
Lapmežciema pamatskola
 
 

<< Atpakaļ