Engures novads

Septembrī un oktobrī tiks veikta esošo ūdens skaitītāju pārbaude Engurē17-08-2018

Engures pagasta pārvaldes administrācija dara zināmu to, ka šī gada septembrī un oktobrī tiks veikta esošo ūdens skaitītāju pārbaude fiziskām un juridiskām personām.

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013, izdoti 2008. gada 9. decembrī (Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu), Nr. 817, (grozījumi MK noteikumos Nr. 1013, p.10 nosaka sekojošo: „Pārvaldniekam vai tā pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli.” kā arī vadoties pēc noslēgtajiem līgumiem starp Engures pagasta pārvaldi un komunālo pakalpojumu saņēmējiem (ūdens un kanalizācija), Engures pagasta pārvaldes administrācija dara zināmu to, ka šī gada septembrī un oktobrī tiks veikta esošo ūdens skaitītāju pārbaude fiziskām un juridiskām personām.

<< Atpakaļ