Engures novads

Sociālā dienesta paziņojums novada iedzīvotājiem24-11-2020

Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un, saskaņā ar 2011. gada 15.marta Engures novada domes saistošo noteikumu Nr.5 “Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā”, 2. daļas 5.1. un 5.4. punktu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts atzīmējot Ziemassvētkus, pensijas vecuma personām, vecākām par 80 gadiem, 30 EUR apmērā un vienreizējs pabalsts ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni, 30 EUR apmērā par katru bērnu.

Lūdzu informēt Engures novada domes Sociālo dienestu par ērtāko naudas saņemšanas veidu un izmaiņām norēķinu  kontos līdz š. g. 11. decembrim.
 
Kontaktinformācija: 
Smārde – tālr.  63192020, 29165232
Engure - tālr. 26640102
Lapmežciems -  tālr. 29900813
 

<< Atpakaļ