Engures novads

Sveikti "Gada cilvēks 2020" laureāti18-11-2020

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai, Engures novada Dome kopā ar Lapmežciema un Engures pagastu pārvaldēm pasniedza novada domes atzinības rakstus un piemiņas dāvanas "Gada cilvēks 2020" laureātiem.

Ar Engures novada Domes atzinības rakstu "Gada cilvēks" un piemiņas dāvanu Engures pagastā sveicam:

Anitu Granovsku – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu un sabiedrību;
Uldi Folkbergu - par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
Dzintru Noviku – par ieguldījumu pašvaldības sabiedriskajā dzīvē.
Ar Engures novada Domes atzinības rakstu "Gada cilvēks" un piemiņas dāvanu Lapmežciema pagastā sveicam:

Inetu Ņukšu - par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu un sabiedrību;
Ilzi Franci - par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu un sabiedrību.

Ar Engures novada Domes atzinības rakstu "Gada cilvēks" un piemiņas dāvanu Smārdes pagastā sveicam:

Daci un Māri Ziediņus - par ieguldījumu pašvaldības sabiedriskajā dzīvē;
Astrīdu Celmu - par ieguldījumu pašvaldības sabiedriskajā dzīvē;
SIA “Froks” – par ieguldījumu pašvaldības sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā un ieguldījumu labdarībā.

Mēs varam lepoties ar mūsu novada iedzīvotājiem, kuri pašaizliedzīgi darbojas un sniedz nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, tā labklājības celšanā, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī popularizē novada vārdu. Paldies par Jūsu labajiem darbiem!

<< Atpakaļ