Engures novads

Tiek slēgti līdzšinējie Engures novada norēķinu konti13-08-2021

Veicot nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, Tukuma novada pašvaldība informē, ka ar 2021. gada 13. augustu tiek slēgti līdzšinējie Engures, Jaunpils un Kandavas pašvaldību norēķinu konti.

Veicot maksājumus, lūdzam norādīt šādus rekvizītus:
Saņēmējs: Tukuma novada pašvaldība
Reģ.nr. 90000050975
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
 
- Swedbank AS, konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 40731,
- SEB banka AS, konta Nr. LV36 UNLA 0050 0052 18803,
- Citadele AS, konta Nr. LV58 PARX 0001 3960 60003,
 
Maksājuma mērķī lūdzam norādīt pagastu, kurā atrodas nekustamais īpašums un maksājuma paziņojuma numuru.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar savas administratīvās teritorijas nodokļu administratorēm:
 
Ilze Zorika, tālr. 63107068, 29146415 (Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde)
Agrita Žakaite, tālr. 63182025 (Kandavas un pagastu apvienība)
Inese Tukiša, tālr. 63180948, 29462606 (Engures, Lapmežciema un Smārdes pagasta pārvalde) 
 

<< Atpakaļ