Engures novads

Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadu vadītāju aicinājums16-03-2020

Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadu vadītāju aicinājums iedzīvotājiem saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī. Ņemot vērā, ka Latvijā līdz 14.aprīlim ir izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību:

  • Aicinām iedzīvotājus pēc iespējas palikt mājās un izvērtēt jebkuras publiskas vietas apmeklēšanas nepieciešamību, tajā skaitā veikalu, tirgu, bibliotēku, muzeju un tamlīdzīgu vietu apmeklēšanas nepieciešamību;
  • Aicinām iedzīvotājus nedoties ārpus savas apdzīvotās vietas bez nepieciešamības, un vispār pārvietoties uz citām apdzīvotām vietām pēc iespējas mazāk;
  • Aicinām iedzīvotājus nodrošināt, ka viņu bērni ārkārtējās situācijas laikā vieni paši neatradīsies uz ielas;
  • Aicinām iedzīvotājus gadījumos, kad viņi saviem bērniem ļauj apmeklēt bibliotēku, muzeju vai citu publisku iestādi, nodrošināt, ka bērnam ir līdzi vecāku rakstiska apmeklējuma atļauja (veidlapa pielikumā);
  • Aicinām iedzīvotājus atbildīgi izvērtēt privātu pasākumu rīkošanas nepieciešamību, kā arī tajos aicināmo viesu loku;
  • Aicinām iedzīvotājus, atrodoties publiskā vietā, ievērot distanci vismaz 2 metru attālumā no citiem cilvēkiem;
  • Aicinām iedzīvotājus ievērot personīgo higiēnu un vienmēr un visur mazgāt rokas vai lietot dezinfekcijas līdzekļus;
  • Aicinām iedzīvotājus sekot savam veselības stāvoklim un aizdomu gadījumā zvanīt savam ģimenes ārstam vai Slimību profilakses un kontroles centram pa tālruni 67387661;
  • Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai par ārkārtējo stāvokli Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā spkc.gov.lv, Veselības ministrijas mājaslapā vm.gov.lv vai savas pašvaldības mājaslapā;
  • Aicinām šajā ārkārtējā situācijā ikvienu būt atbildīgam gan pret sevi, gan pret apkārtējiem, un ar sapratni un iecietību izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem.
 
 
Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs
Engures novada Domes priekšsēdētājs Gundars Važa
Kandavas novada Domes priekšsēdētāja Inga Priede
Jaunpils novada Domes priekšsēdētājas vietniece Dace Adiņa
 

<< Atpakaļ