Engures novads

Uzsākti piekrastes sakopšanas darbi projekta ietvaros25-05-2018

Šogad iestājoties maijam, laikapstākļi jo īpaši mūs lutina, un daudzi dodas baudīt siltās dienas pie jūras. Atpūsties gribētāju pieplūduma laikā piekrastes pašvaldībai ir papildus rūpes, lai nodrošinātu atkritumu savākšanu, uzstādītu tualetes un tās uzturētu, tādēļ finansiāla atbalsta gūšanai Engures novada pašvaldība ir iesaistījusies nacionālas nozīmes projektā "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana".

Šā projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Projekts tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti”. Projektu īsteno vadošais partneris Latvijas pašvaldību savienība ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.
Projekta ietvaros Engures novadā paredzētas šādas aktivitātes – atkritumu urnu iegāde, sadzīves atkritumu savākšana un utilizēšana, BIO tualešu uzstādīšana un uzturēšana, aktivitāšu realizācijas laika periods – no 1.maija līdz 1.oktobrim.
 
Engures novadā veicamo aktivitāšu kopējās izmaksas ir 19 395,01 EUR, ko pilnībā finansē LVAF.
 
 
 

<< Atpakaļ