Engures novads

Uzsākts projekts “Brīvprātīgā darba veicināšana”25-05-2021

Biedrība “Piekrastes Konvents” Engures apkārtnē darbojas jau vairākus gadus, iespējams atpazīstama arī kā radošais zīmols “Pērle rada” ar pasākumiem Mācītājmuižas pagalmā vai kā viena no “Engure - viedais ciems” kustības virzītājiem.

Dažāda vecuma engurnieki aizvien vairāk izrāda interesi iesaistīties biedrības pasākumu un citu aktivitāšu ieviešanā, tādēļ biedrība sagatavoja projekta pieteikumu Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansētajai EEZ un Norvēģijas grantu programmai “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekts “Brīvprātīgā darba veicināšana” tika atbalstīts un kopš š.g. maija ir uzsākta tā ieviešana.
 
Projekts tiks īstenots līdz 2022.g.decembrim ar mērķi attīstīt sistemātisku un uz zināšanām balstītu pieeju brīvprātīgā darba organizēšanai biedrībā. Jau pagājušā gada vasarā, kad vietējie jaunieši iesaistījās kultūras pasākumu rīkošanā kā brīvprātīgie, biedrība secināja, ka ar vietējo iedzīvotāju atbalstu ir iespējams paveikt daudz vairāk lietu dzīves vides uzlabošanai, taču ir nepieciešamas arī zināšanas un pieredze, lai sadarbība ar brīvprātīgajiem tiktu organizēta mērķtiecīgi.
 
Projekta aktivitātes paredz gūt pieredzi par brīvprātīgā darba attīstību citās organizācijās, kā arī izstrādāt un ieviest brīvprātīgā darba attīstības stratēģiju. Brīvprātīgā darba attīstības stratēģiju ieviesīs brīvprātīgo koordinators, palīdzot organizēt vietējo iedzīvotāju iesaisti apkārtnes dzīves kvalitātes uzlabošanā. Jau šobrīd ir skaidrs, ka vietējo iedzīvotāju zināšanas un pieredze dažādās jomās ir neatsverams ieguldījums mūsu apkārtnes attīstībā. Projekts ir nozīmīgs ne tikai biedrības kompetences celšanai, bet arī stipras vietējās kopienas veidošanai. Ja arī Jums ir vēlme sniegt savu pienesumu Engures apkārtnes attīstībai, rakstiet ziņu mūsu brīvprātīgo koordinatoram uz epastu: annija@piekrasteskonvents.lv.
 

<< Atpakaļ