Engures novads

VAKANCE - AICINĀM DARBĀ ENGURES PII VADĪTĀJU13-02-2014

Engures novada Dome izsludina atklātu konkursu uz Engures pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” vadītāja amatu.

 Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:
- augstākā pedagoģiskā izglītība;
- pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 5 gadi;
- prasme strādāt patstāvīgi un komandā;
- prasme strādāt ar datoru.
 
Par prioritāti uzskatīs:
- pieredzi izglītības vadības darbā;
- zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
- rekomendāciju vai ieteikuma vēstuli.
 
Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
- īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
- motivācijas vēstule;
- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
- pretendenta sagatavota koncepcija par pirmsskolas izglītības iestādes attīstības perspektīvām – „Pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” attīstība”.
 
Dokumenti iesniedzami personīgi vai pa pastu Engures novada Domē, sekretārei, Pagastmāja, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 no 10.februāra līdz 2014. gada 10.martam plkst. 17:00. Tālrunis informācijai – 29265069.

<< Atpakaļ