Engures novads

VAKANCE: Engures novada Dome aicina darbā Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāju19-12-2017

Engures novada Dome aicina darbā Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāju
 
1.         Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas minimālās kvalifikācijas prasības: 
1.1.      2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai maģistra grāds;
1.2.      Pieredze darbā vadošā amatā (vismaz 3 gadi);
1.3.      B kategorijas autovadītāja apliecība;
1.4.      Datorprasmes (darbs ar dokumentu apstrādes programmām);
 
2.        Prasības pretendenta prasmēm un iemaņām:
‌2.1.     Izpratne par pašvaldības darbu un funkcijām saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”.
‌2.2.     Spēja strādāt komandā, motivēt un vadīt kolektīvu;
‌2.3.     Ļoti labas komunikācijas prasmes, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli;
‌2.4.     Izpratne par tendencēm un problemātiku pašvaldības darbības jomās Engures novadā, Lapmežciema pagastā;
‌2.5.     Spēja patstāvīgi sagatavot pārvaldes darbības plānus, budžeta projektu un investīciju pieprasījumus, kā arī veiksmīgi tos izpildīt.
 
3.         Kā priekšrocības tiks uzskatītas:
3.1.      Pieredze un zināšanas projektu vadībā, ES struktūrfondu apguvē;
‌3.2.      Izglītība vadības vai tiesību zinātnēs, ekonomikā vai inženierzinātnē;
3.3.      Svešvalodu zināšanas.
 
4. Galvenie amata pienākumi:
4.1. Pārvaldes darba organizēšana un vadīšana;
4.2. Pārvaldei nodoto pašvaldības īpašumu apsaimniekošana, pagasta teritorijā realizēto projektu pārzināšana un administrēšana;
4.3. Autoceļu un ielu, tiltu un laukumu ikdienas uzturēšanas organizēšana;
4.4. Pārvaldes budžeta pieprasījuma sagatavošana;
4.5. Organizēt iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskatīt iesniegumus un sūdzības;
4.6. Sadarbība ar pašvaldības un citām institūcijām, informācijas aprites nodrošināšana.
Pretendentus lūdzam iesniegt: 
‌1.      Pieteikumu uz Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu;
‌2.      CV;
‌3.      Motivācijas vēstuli;
‌4.      Rakstiskā veidā savu redzējumu par Lapmežciema pagasta attīstību un pagasta pārvaldes darbību pašvaldības funkciju un pārvaldes iestāžu kompetenču robežās;
‌5.      Izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.
 
Iepriekš minētos dokumentus lūdzam iesniegt Engures novada Domē personīgi vai pa pastu, adresē: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129, vai pa e-pastu dome@enguresnovads.lv līdz 2018.gada 12.janvārim.
 
Atalgojums: 1240 EUR  pirms nodokļu nomaksas

<< Atpakaļ