Engures novads

Vasarā Engures novadu apsekos Latvijas Ģeotelpiskā aģentūras darbinieki10-05-2017

Aizsardzības ministrijas padotībā esošā Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra informē, ka no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 1. septembrim Engures novadā veiks teritorijas apsekošanu, lai sagatavotu novada topogrāfisko karti.

Latvijas Ģeotelpiskā aģentūra atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 - 1:10 000 ietvaros. Lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, ir nepieciešams veikt teritorijas apsekošanu dabā.
 
Aicinām iedzīvotājus, zemes un tūrisma objektu īpašniekus būt saprotošiem un bez maksas tūrisma objektu apsekojamajās teritorijās ielaist aģentūras darbiniekus - maksa aģentūras darbiniekiem par iekļūšanu tūrisma objektos nav piemērojama.
 
Atbilstoši likumam (Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmā daļa) nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais vadītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
 
Apsekošanas darbus veiks Aģentūras Ģeoinformācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju departamenta Dienvidu nodaļas ģeoinformātikas inženiere-eksperte Nataļja Dubovska, kartogrāfijas inženiere Andra Rāzna un kartogrāfijas inženiere Jeļena Joče.
 
 

<< Atpakaļ