Engures novads

Zemgalē pārbaudīta ugunsdrošība17-06-2019

Šī gada maija mēnesī Zemgalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) veica ugunsdrošības pārbaudes 158 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās.

Pārbaužu rezultātā secināts, ka gandrīz pusei no pārbaudītajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām koplietošanas telpās nav veikta elektroinstalāciju pārbaude un kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Šīs pārbaudes ir svarīgi veikt, jo elektroinstalācijas lielākajā daļā māju ir ierīkotas vairākus desmitus gadus atpakaļ un paredzētas būtiski mazākai vienlaicīgai ierīču lietošanai. Turklāt īssavienojums elektroinstalācijā ir viens no biežākajiem ugunsgrēku izcelšanās iemesliem tieši dzīvojamā sektorā. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šīs pārbaudes ir jāveic reizi desmit gados. 
Gandrīz trešajā daļā jeb 46 ēkās kāpņutelpās tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, tie novietoti arī pagrabtelpās ārpus ierīkotajām novietnēm un bēniņos. Izceļoties ugunsgrēkam, novietotie priekšmeti var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos un sadūmojuma palielināšanos, kā rezultātā mājas iedzīvotāji var tikt nopietni apdraudēti. Turklāt kāpņutelpās novietotie priekšmeti arī apgrūtinās cilvēku evakuēšanos ugunsgrēka laikā. 
Savukārt, 45 daudzdzīvokļu ēkām nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, kurā tiek noteikta ēkas iemītnieku rīcība ugunsgrēka gadījumā. 
„Katru gadu, veicot pārbaudes dažādās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, konstatējam, ka pārkāpumi būtībā ir vieni un tie paši. Bet pozitīvi ir tas, ka pārkāpumu skaitam ir tendence samazināties. Lai gan tikai retās dzīvojamās mājās pārkāpumi netiek konstatēti, tomēr to skaits, kas tiek iekļauti pārbaudes aktos, samazinās. Pakāpeniski pārkāpumi tiek novērsti. Jāatzīmē arī tas, ka pieaug namu apsaimniekotāju un māju vecāko izpratne par to, cik būtiski ir ievērot ugunsdrošības prasības. Ja koplietošanas telpās izceļas ugunsgrēks, tas apdraud visus mājas iedzīvotājus, jo piedūmojuma dēļ iedzīvotāji var tikt iesprostoti savos mājokļos un tad palīdzēt izglābties var tikai ugunsdzēsēji glābēji,” skaidro VUGD Zemgales reģiona brigādes komandiera vietnieks majors Raimonds Kudlis.   
Par konstatētajiem ugunsdrošības pārkāpumiem par apsaimniekošanu atbildīgajām personām tika iesniegti pārbaudes akti, kuros tika norādīti konstatētie pārkāpumi un termiņi to novēršanai. 
Ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamā sektorā notiek visā Latvijā, tikai atšķirīgos laikos, atbilstoši katras VUGD teritoriālās struktūrvienības izstrādātajam darba plānam. Zemgalē šādas pārbaudes atkārtoti izlases kārtā tiks veiktas šī gada oktobrī. Papildus visa gada laikā VUGD veic ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamā sektorā, ja tiek saņemts iedzīvotāju iesniegums.
 
Avots: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

<< Atpakaļ