Engures novads

Ziedojumi laikmetīgās mākslas objektam Putnu kalns14-12-2020

Vai zināt, kur sākas jūras gals? Un kur tas beidzas ? 
Manai jūrai – AUSMAS un RIETA gals.
Vai zināt, kā sauc mirkli, kad acis skauj jūru,
saulei austot un nopūtā grimstot tajā?
GAIDĪŠANA.
Starp rīta un vakara gaidīšanu -  STĀSTS.
Katram savs … 
*****
Noskaloju jūras ūdenī krāsu krāsām salasītos oļus un izberu uz tiem devīto jūsu ziedojuma kastīti. Ļauju viļņiem sacensties, kurš, grūstīdamies, atskries pirmais līdz bērumam, lai dotu man komandu: sāc! Devītais vilnis un devītā kastīte. Lēnām, nosalušiem pirkstiem skaitu, skaitu, skaitu…Manā gausumā noskatās jau neskaitāmi viļņi. Tā ir viņu GAIDĪŠANA. Pie pēdējā centa es esmu gatava dalīties ar visu pasauli – EUR 95.
******
Paldies, Jums, ziedotāji!
Paldies, Olafam Anzenavam par sadarbību!
******
Ziedot laikmetīgās mākslas objektam ”Putnu kalns”, 
veltītam latviešu dzejniekam, literātam, ornitologam 
Jānim Baltvilkam ir iespējams biedrības kontā: 
Biedrība ”Baltā vilka takas” 
Reģ. Nr. 40008250247 
Konta Nr.: LV34HABA0551043348317
Ar norādi: Ziedojums Putnu kalnam. 
*****
FOTO: Jānis Bija. Gaidīšana
******
Pateicībā Jums – 
Gundega Jansone
Biedrība ”Baltā vilka takas”
 

<< Atpakaļ