Engures novads

Ziemassvētku sēta 2021 Engurē03-12-2021

Ikvienam ir iespēja pieteikt savu vai kāda cita Engures pagasta iedzīvotāja īpašumu konkursam “Ziemassvētku sēta 2021”, ja tā adrese atrodas Engures pagasta teritorijā.


KONKURSA "ZIEMASSVĒTKU SĒTA 2021" NOLIKUMS
 
Konkursa apraksts:
Pamatojoties uz 2021. gada epidemioloģisko situāciju valstī piedāvājam radīt Ziemassvētku sajūtu ikkatrā sētā Engures pagastā. Aicinām Engures pagasta iedzīvotājus izgreznot, rotāt savas mājas un sētas, padarot Engures pagastu šajos īpašajos svētkos svinīgu un krāšņu.
 
Konkursa dalībnieki:
Ikvienam ir iespēja pieteikt savu vai kāda cita Engures pagasta iedzīvotāja īpašumu konkursam “Ziemassvētku sēta 2021”, ja tā adrese atrodas Engures pagasta teritorijā. Pieteikuma anketu iespējams atrast mājas lapā www.enguresnovads.lv.
Pieteikuma anketas iesūtīt Engures pagasts – kultura@engure.lv  vai klātienē katra Engures pagasta pārvaldes pastkastītē.
 
Konkursa mērķis:
•           Aktivizēt un mudināt Engures pagasta iedzīvotājus Ziemassvētku sajūtas radīšanā savā pagastā;
•          Veicināt Engures pagasta iedzīvotāju saliedētību Ziemassvētku laikā;
•           Motivēt novada iedzīvotājus būt radošiemdekorāciju izveidē.
 
Konkursā tiek noskaidroti uzvarētāji katra pagasta mērogā:
Konkursa vērtēšanas komisija – piecu žūrijas locekļu sastāvā. Kura pēc saviem ieskatiem kādu no vērtējamajiem objektiem var izvirzīt apbalvošanai ar speciālbalvu vai veicināšanas balvu.
Kategorijas, kurās tiek pasniegti apbalvojumi:
•          Mājsaimniecības
•           Uzņēmumi
•           Daudzdzīvokļu mājas kopienas
 
Kategorijas saņem balvas pēc sekojošiem kritērijiem: 
•           Košākā sēta – spilgts, krāsains, spožs un pamanāms, elpu aizraujošs un apbrīnojams;
•           Radošākā sēta – stilistiski un vēstījuma ziņā precīzs un pārsteidzošs;
•           Sēta - dabas draugs – dekorāciju pamatā izmantoti dabai draudzīgi vai otrreizējās pārstrādes materiāli, kas veicina izpratni par dabai nekaitīgu risinājumu izmantošanu;
•          Iedzīvotāju izvēle – pēc balsojuma Engures pagasta pārvaldes Facebook lapā.
Konkursa termiņš:
06.12.2021. – 20.12.2021. Pieteikuma anketu iesniegšana
23.12.2021. – 28.12.2021. Iedzīvotāju balsojums
30.12.2021. Rezultātu paziņošana sociālajos tīklos un novada mājas lapā
05.02.2022. Uzvarētājiem klātienē tiks pasniegti apbalvojumi (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, apbalvošana var tikt pārcelta uz citu laiku)
 
Vairāk par konkursu iespējams uzzināt:
Engures pagastā – Engures kultūras nama vadītāja Nora Kukuvasa, tel. 29410479 vai kultura@engure.lv,  Konkursa idejas autore Sintija Berkolde, tel. 29419656.
 
Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā (ievietot vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājas lapā un sociālajos tīklos).
Pieteikuma anketa šeit: 
 
 

<< Atpakaļ