Engures novads

Zilais karogs - jau 10. gadu plīvos Ābrgciemā!30-04-2014

Noslēgusies pasaules populārākā tūrisma ekosertifikāta – Zilā Karoga – kandidātu izvērtēšana un nu jau desmito gadu viņš tiks pacelts Ābragciema pludmalē.

  Zilā karoga oficiālā pacelšanas ceremonija notiks 15.maijā. Zilais Karogs tiks pacelts arī  Ventspils pilsētas peldvietā, Jūrmalas pilsētas Majoru un Jaunķemeru peldvietās, Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera peldvietā un peldvietā „Stropu vilnis”, Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvietā un Liepājas pilsētas peldvietās „Dienvidrietumu pludmale” un „Pludmale pie stadiona”, Kuldīgas peldvietā „Mārtiņsala” un Jēkabpils pilsētas Radžu peldvietā.
 
Zilais Karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas tiek plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju vidū. Tas tiek piešķirts trijās kategorijās – Zilais Karogs peldvietām, Zilais Karogs jahtu ostām, kā arī Zilais karogs individuālajām jahtām
 
Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai. Iesaistoties kampaņā pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas.
 
Foto: no 2012. g. arhīiva
 

<< Atpakaļ