Engures novads

2 vakances Lapmežciema pamatskolā08-09-2014

Lapmežciema pamatskolā vakance "Direktora vietnieks saimniecības jautājumos" un "Direktora vietnieks izglītības jomā".

Direktora vietnieks saimniecības jautājumos
Engures novada Lapmežciema pamatskola izsludina konkursu uz Lapmežciema pamatskolas direktora vietnieku saimniecības jautājumos. Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:
- profesionāli tehniskā izglītība;
- zināšanas un prasmes izglītības iestādes infrastruktūras apsaimniekošanas un uzturēšanas jomā;
- prasme organizēt izglītības iestādes tehniskā personāla darbu.
 
Par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas un pieredze darba drošības jomā.
 
Pretendentam jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:
- pieteikums;
- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
- īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
- motivācijas vēstule.
 
Pieteikuma dokumentus iesniedz personīgi Lapmežciema pamatskolā vai pa pastu: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2, Lapmežciema pagasts, Engures novads; vai e-pastu: skola@lapmezciems.lv no 2014.gada 5.septembra līdz 2014.gada 19.septembrim. Tālrunis informācijai: 25553874.
 
***
 
 
Direktora vietnieks izglītības jomā
Engures novada Lapmežciema pamatskola izsludina konkursu uz Lapmežciema pamatskolas direktora vietnieku izglītības jomā. Pretendentam tiek izvirzītas šādas prasības:
 - augstākā pedagoģiskā izglītība;
 - zināšanas un pieredze ar skolas izglītības darbu saistīto normatīvo aktu piemērošanā;
- prasme organizēt izglītības iestādes pedagoģiskā personāla darbu.
 
Par priekšrocību tiks uzskatīta vadības darba pieredze koordinējot izglītības iestādes pedagoģiskā personāla darbu pēdējo trīs gadu laikā.
 
Pretendentam jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:
- pieteikums;
- izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
- īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
- motivācijas vēstule.
 
 
Pieteikuma dokumentus iesniedz personīgi Lapmežciema pamatskolā vai pa pastu: Lapmežciema pamatskola, Liepu iela 2, Lapmežciema pagasts, Engures novads; vai e-pastu: skola@lapmezciems.lv no 2014.gada 5.septembra līdz 2014.gada 19.septembrim. Tālrunis informācijai: 25553874. 

<< Atpakaļ