Engures novads

Apbalvoti labākie novada skolotāji05-10-2020

Šoruden, 2. oktobrī, Skolotāju dienu Engures novadā atzīmēja Šlokenbekas muižā, sveicot Engures, Smārdes, Milzkalnes un Lapmežciema izglītības iestāžu pedagogus.

 
 
 
 
Engures novada Domes balvu izglītībā “Gada skolotājs” 2020. gadā saņēma:
 • pamatskolas izglītības pedagogu grupā vispārējās pamatizglītības skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā - Lita Celitāne, Lapmežciema pamatskola;
 • interešu un profesionālās izglītības pedagogu grupā skolotāja - Elīna Šteinharde-Kumalāne, Engures mūzikas un mākslas skola.
Ar Engures novada Domes atzinība rakstu apbalvoja:
SMĀRDES PAMATSKOLA
 • Smārdes pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāju Ilzi Jansoni par nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes attīstībā;
 • Smārdes pamatskolas skolotāju Daini Germovu par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā, skolas un pirmsskolas materiāli tehniskās bāzes sakārtošanā;
MILZKALNES SĀKUMSKOLA
 • Milzkalnes sākumskolas skolotāju Ingu Kalniņu par atbildīgu un kvalitatīvu darbu, veidojot skolas atbalsta komandu un veicot logopēda pienākumus;
LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLA
 • Lapmežciema pirmsskolas izglītības skolotāju Zandu Jansoni par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
 • Lapmežciema pirmsskolas izglītības skolotāju Santu Jaunīti par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā; 
 • Lapmežciema pirmsskolas izglītības skolotāja palīdzi Anitu Cišu par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
 • Lapmežciema pirmsskolas izglītības skolotāja palīdzi Gunitu Arbidāni par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
 • Lapmežciema pamatskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju Zani Bukšu par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
ENGURES VIDUSSKOLA
 • Engures vidusskolas skolotāju Aiviku Dravenieci par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu zināšanu pilnveidē latviešu valodā un literatūrā; 
 • Engures vidusskolas skolotāju Sarmu Skujiņu par nozīmīgu ieguldījumu jaunu metodisko paņēmienu iedzīvināšanā darbā ar skolēniem; 
 • Engures vidusskolas skolotāju Artu Šteinbergu par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu IT prasmju pilnveidē un mācību priekšmeta Datorika ieviešanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Daigu Latvi par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu domāšanas prasmju attīstīšanā;
ENGURES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
 • Engures mūzikas un mākslas skolas skolotāju Daci Pētersoni par  profesionālu, pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu un mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko darbu
 • Engures mūzikas un mākslas skolas skolotāju Ilmāru Melderi par radošu, aktīvu un kvalitatīvu darbu, veicinot katra audzēkņa radošuma un spēju attīstību. 
PII “SPĀRĪTE”
 • Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” skolotāju Līgu Liestiņu par augstu atbildības sajūtu pret savu darbu un izglītojamiem.
 • Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” skolotāju Eviju Bergmani par radošumu darot darbu, kurš sniedz gandarījumu.
 • Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” skolotāja palīgu Renaldu Mitrofanovu par atbalstu skolotājām izglītojamo audzināšanā.
Ar Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstiem apbalvoja - Līgu Tomeli un Ivetu Kapustinu no Lapmežciema pamatskolas.
 

<< Atpakaļ