Engures novads

Ar stipendiju pretim jauniem sasniegumiem08-11-2018

Mērķtiecīgas, sabiedriski aktīvas, ar labiem sasniegumiem un rezultātiem mācībās – tā var raksturot šī gada Engures novada pašvaldības stipendijas ieguvējas – Helēnu Skuju un Annu Krūmiņu. Abas jaunietes ir iejutušās studiju vidē un gatavas jauniem izacinājumiem.

Lai popularizētu novada vārdu plašāk, Engures novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) fondu 2014.gadā nodibināja stipendiju, ko piešķir Engures novada jauniešiem, kuri uzsāk pamatstudijas kādā no Latvijas augstskolām. Arī šogad Engures novada skolēniem un studentiem no 2018. gada 3. septembra līdz 30. septembrim bija iespēja pieteikties novada stipendijai studijām augstskolā 2018./2019. akad. gadam.
 
Engures vidusskolas absolvente Helēna Skuja uzsākusi studijas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un apgūs muitas un nodokļu administrēšanu. Ieguvusi vairākas godalgotas vietas novada olimpiādēs matemātikā, fizikā, kā arī latviešu valodā un literatūrā. Tāpat sasniegusi augstus rezultātus studentu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. Valsts centralizētajos eksāmenos ieguvusi labus un teicamus rezultātus. “Šī stipendija noteikti atvieglos studiju procesu, varēšu iegādāties nepieciešamos mācību līdzekļus. Liels paldies Engures novada pašvaldībai, ka vairākiem studentiem no Engures novada, šogad arī man, tiek dota šāda iespēja saņemt pašvaldības stipendiju! 
Pirmie iespaidi, uzsākot studijas, noteikti ir pozitīvi, esmu apmierināta ar savu izvēlēto studiju programmu, varu minēt tikai pozitīvas lietas par savu izvēlēto augstskolu, pasniedzējiem un kursa biedriem,” stāsta H.Skuja.
 
Savukārt novadniece Anna Krūmiņa studē LU Bioloģijas fakultātes 1. kursā. Šogad absolvējusi Rīgas Valsts 2. ģimnāziju, paralēli mācībām aktīvi nodarbojas ar profesionālo sportu. Viņa ir četrkārtēja Latvijas sieviešu futbola līgas čempione Rīgas futbola skolas komandas sastāvā. A.Krūmiņa dalās savos iespaidos: “Iegūtā stipendija ir kā stimuls mācības apgūt vēl pilnvērtīgāk (nav jāstrādā, lai būtu līdzekļi ikdienas mazajiem tēriņiem, var pilnīgāk nodoties mācību procesam un treniņiem).  Pirmie iespaidi, uzsākot studijas, ir labi. Pagaidām mani visvairāk ieinteresējusi ģenētika un mikrobioloģija, kur var veikt dažādus pētījumus, lai nākotnē uzlabotu cilvēka dzīves kvalitāti, piemēram, uztura un veselības jomā. Vēlos pateikt lielu paldies Engures novada pašvaldībai par iespēju cīnīties un iegūt šo stipendiju!” 
 
Stipendiju turpina saņemt novadnieces Katrīna Silva Mierkalne un Aija Krūze.
 
Engures novada pašvaldība pateicas vietējam mežsaimniecības uzņēmumam "Līgo auto", ar kura finansiālo atbalstu ik gadu varam īstenot stipendiju piešķiršanu novada skolēniem un studentiem.
 
LU fonds pateicas Engures novada pašvaldībai un tās pārstāvjiem par sniegto atbalstu Latvijas augstākās izglītības telpas stiprināšanā un novēl stipendiju saņēmējām turpināt pilnveidoties, rast jaunas idejas un risinājumus savā jomā, kā arī mērķtiecīgi virzīties pretim saviem mērķiem.
 
 
Foto: Emīls Trauliņš

<< Atpakaļ