Engures novads

Bezmaksas semināri par seksuālo un reproduktīvo veselību01-09-2018

Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar biedrību “Papardes zieds” īsteno izglītojošos pasākumus skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.

6., 18. un 27. septembrī, Engures vidusskolas skolēniem būs iespēja piedalīties izglītojošā seminārā par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.
 
Nodarbību mērķis ir izglītot skolēnus par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, sekmējot veselības saglabāšanu un uzlabošanu, veicinot prasmju attīstību uzņemties lielāku atbildību par savu veselību, uzlabot zināšanas, sekmēt veselības paradumu maiņu, tādējādi samazinot saslimstību ar slimībām, kuru attīstību ietekmē katra indivīda dzīvesveida paradumi. Izglītojošo nodarbību programmu un izdales materiālus ir veidojuši medicīnas, psiholoģijas un izglītības jomas speciālisti sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru.
 
Nodarbības vada sabiedrības veselības speciālisti, jauniešu konsultanti. Nodarbībās tiek izmantotas neformālās izglītības metodes, veicinot iespējami aktīvu skolēnu iesaistīšanos un līdzdarbošanos. Pasākuma ietvaros plānots vadīt 3 (trīs) nodarbības, katra nodarbība ilgs 90 minūtes. Šīs nodarbības ir bez maksas.
 
Semināri tiek rīkoti Eiropas Sociālā fonda projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietējā mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (identifikācijas nr. 9.2.4.2/16/I/106) ietvaros.Projekta mērķis ir nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Iepriekš minētie pasākumi pašvaldībās tiek īstenoti laika posmā līdz 2019.gada 30.septembrim. 
 

<< Atpakaļ