Engures novads

Biedrība "APŠU SKOLA" 18. janvārī organizē lekciju "No perfekcionisma uz mīlestību"05-01-2018

2017. gadā esam aizvadījuši deviņus lieliskus pasākumus! Paldies sarunu vakara dalībniekiem un lektoriem! Piedāvāju Jums nelielu ieskatu decembra sarunu vakaros un aicinu pievienoties mums Jaunajā gadā!

Ar Ilgu Reiznieci tikāmies sarunā par dzīvi – ģimeni, bērniem, mūziku, folkloru. Par to, kā Ilga nokļuva līdz folklorai, kā aizsākās “Skandinieki” un “Iļģi”. Par dzīves ceļiem un izvēlēm un par to, kā nokļūstam tur, kur mums patiesi jābūt, un satiekam tos cilvēkus, kurus ir jāsatiek. Ilga dalījās atmiņu stāstos par to, kā Latvijā tika atdzīvināta etnogrāfiskā kokle, kas tajā brīdī aizmirsta gulēja muzeja plauktos un kā bija dzīvot laikos, kad folklora no vienas puses bija varas atbalstīta, no otras – noliegta un folkloras cilvēki pat pakļauti represijām. Stāsts par Ilgas dzimtas saknēm un spēku, par tēvu, kas iemācīja nemelot un nebaidīties. Ilgu caurstrāvo viedums, sirsnība un patiesums. Jau vairāk nekā 20 gadus Ilga ir pedagogs, sirds pedagogs un vislabāk jūtas, esot kopā ar bērniem un tuvu jūrai. Latvijā ir tikai divas skolas, kas atrodas tik tuvu jūrai, vienā no tām – Jūrmalas Alternatīvajā skolā – strādā Ilga, bet otra ir Apšuciema skola. Paldies par kopīgo muzicēšanu un Ziemas saulgriežu rotaļām! Un, jā, vijoles lociņam vēl joprojām pasaulē nekas labāks nav izdomāts kā zirga aste! Un, mīļie, dziediet saviem bērniem vai mazbērniem, jo tajā brīdī pats labākais, kas jūsos mīt, raisās laukā!
Ar ārsti homeopāti, antroposofās medicīnas metodes praktiķi Vitu Valdmani tikāmies šī gada noslēguma sarunu vakarā un lekcijā “Saule un trīs dvēseles spēki – domāšana, jušana, griba”. Jau iepriekšējā tikšanās reizē ar Vitu aplūkojām cilvēku trīsdaļīgumā – nervu sistēma, ritmiskā sistēma un vielmaiņas sistēma. Arī dvēseles spēki cilvēkā izpaužas trīsdaļīgi – tā ir domāšana, kas ir ciešā saistībā un izpausmē ar nervu sistēmu, tā ir jušana, kas atbilst ritmiskajai sistēmai un griba, kas saistīta ar vielmaiņas sistēmu. Katrā vecuma posmā mainās un attīstās šo trīs dvēseles spēku savstarpējā saikne un dominante, tā, piemēram, mazam bērnam dominē griba un jušana (ko ieraugu, to vēlos), cilvēkam pieaugot, noteicošo vietu ieņem domāšana un jušana. Ja raugāmies laika dimensijā, tad domāšana saistīta ar pagātni, jušana ar tagadni un griba ar nākotni. Ne velti stāvoklis šeit un tagad aktivizē jušanas spēkus, domāšanas spēkus apklusinot, jo tie visbiežāk kavējas pagātnes notikumos. Mēs dzīvojam sarežģītā, bet iespēju pilnā laikā, kurā katrs no mums var darīt labu sev, citiem, Zemei un Visumam pēc savas sirdsapziņas un morāles, tā, lai, uzliekot roku uz sirds, kļūst silti.
2018. gada 18. janvārī plkst. 19.00 Apšuciema skolā tikšanās ar geštaltterapeiti, filosofi un četru bērnu mammu Elīnu Zelčāni sarunu vakarā un lekcijā “No perfekcionisma uz mīlestību”. Būs iespēja iegādāties autores grāmatas. Dalības maksa: 5,-EUR vai pēc Jūsu iespējām.
Lai mums visiem labi darbi un domas Jaunajā gadā! Novēlu ikvienam apzināties sevi, savu vietu un savas dzīves darbības nozīmi ģimenē, dzīvesvietā, valstī, uz planētas Zeme un Visumā!
Biedrības APŠU SKOLA vārdā,
Ieva Grase
 

<< Atpakaļ