Engures novads

Eiropas Vietējās solidaritātes dienas 201820-11-2018

Šogad piecās Latvijas pašvaldībās no 5. līdz 18. novembrim norisinājās Eiropas Vietējās solidaritātes dienas.

Bauskas, Skrundas, Līvānu, Pārgaujas un Engures novada pašvaldības sadarbībā ar sadraudzības pašvaldībām no Gruzijas, Moldovas un Ukrainas kopīgi gatavojās Latvijas simtgades svinībām, īstenoja aizraujošas meistarklases, seminārus, zīmējumu konkursus un citas interesantas aktivitātes.
 
Engures novada Smārdes pamatskola rīkoja 4.–9. klašu zīmējumu konkursu “Vienoti dažādībā: Latvija un Moldova”. Labākie 10 zīmējuma konkursa laureāti tika apbalvoti ar Engures novada pateicības rakstiem un Latvijas Pašvaldību savienības sagādātajām balvām.
 
Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar vairākām Latvijas pašvaldībām Eiropas Vietējo solidaritātes dienu pasākumus īsteno jau trešo gadu. EVSD tiek rīkotas projektā “Strādāt kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs”. 
 
EVSD mērķis ir stiprināt Eiropas demokrātiskās vērtības – dažādību un solidaritāti –, atbalstot Eiropas pašvaldības kā aktīva pilsoniskuma vietējo virzītājspēku, stiprinot sadarbību un veicinot informācijas apmaiņu starp pašvaldībām Eiropā un pasaulē.
Eiropas Vietējās solidaritātes dienu pasākumus finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
 
 
 

<< Atpakaļ