Engures novads

EMMS audzēkņu sasniegumi Mākslas skolu Valsts konkursā.09-05-2013

EMMS otrais semestris aizsākas īpaši spraigi, jo pavasaris sevi pieteicis ar Latvijas Mākslas skolu Valsts konkursu gleznošanā. Konkursa tēmu ierosina Jāzepa Vītola 150. jubilejas gads, tādēļ arī uzdevumi ir grūti, bet ļoti interesanti, kas liek savīties diviem mākslas veidiem: krāsu un skaņu mākslām.

Gatavošanās konkursam aizsākas jau tūlīt pēc ziemas brīvlaika. Mākslas nodaļas jaunāko klašu audzēkņi studē dažādu mūzikas instrumentu formas, pēc tam tās iesaistot vienotā kompozīcijā un, attēlojot to skanējumu krāsās. Vecāko klašu audzēkņi glezno abstraktas vizualizācijas dažādiem skaņdarbiem.
Gatavoties konkursam lielu atbalstu sniedz EMMS ikgadējā projekta nedēļa, kuras tēma ir „Dzīvas dabas tēli mūzikā un mākslā.” Projekta nedēļas ietvaros mūzikas un mākslas nodaļas audzēkņi strādā ciešā sadarbībā, atskaņojot gan klasiskus skaņdarbus, gan, improvizējot pašsacerētas muzikālas skices, klausoties, iztēlojoties, radot gan vizualizētus tēlus, gan abstraktas krāsu kompozīcijas.
Pirmās kārtas atlasē, kas notiek skolas ietvaros, konkursam tiek izvirzīti un gatavoti četri skolēni trīs vecuma grupās: Estere Blumberga 1. kl., Kate Freināte 1. kl., Lote Freināte 3. kl., Dārta Kamilla Kambala 6. kl. un Madara Mežzīle 7. kl.
Konkurss notiek š. g. 22. martā Kandavas Mākslas un mūzikas skolā. Konkursā slimības dēļ diemžēl nepiedalās jaunākās grupas meitenes.
Patiess prieks par EMMS audzēknēm, kuras pārstāv savu skolu un piedalās konkursā, uzrādot ļoti labu veikumu. Konkursā piedalās 290 Latvijas mākslas skolu audzēkņi, no kuriem Lote Freināte un Madara Mežzīle iegūst atzinību, bet Dārta Kamilla Kambala – Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas diplomu.
Latvijas profesionālās ievirzes Mākslas skolu Valsts konkursam pedagogi gatavo savas skolas metodiskā darba prezentācijas planšetes, kuras vērtēšanai tiek izstādītas mākslas skolu skolotāju seminārā Gaujienā š. g. 26. aprīlī. Seminārā piedalās 59 Latvijas mākslas skolas un 190 pedagogi. Vērtējumam „Izcila prezentācija” tiek izvirzītas 10 skolas, kuru vidū ir arī EMMS.
Gatavojoties valsts gleznošanas konkursam tiek radīti daudzi interesanti un krāsaini darbi, kuri tagad priecē un ir apskatāmi EMMS vestibilā.
 
 
 
EMMS gleznošanas skolotāja
Jolanta Balode
 

<< Atpakaļ