Engures novads

Engures MMS koklētāju sasniegumi valsts konkursos09-05-2013

Engures Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambļa jaunākā grupa savā grūtības pakāpē ieguva I pakāpes diplomu. Tagad gatavojamies Dziesmu svētku Kokļu mūzikas koncertam 4.jūlijā Ķīpsalas izstāžu centrā

Koklētājām lielākais Dziesmu svētku drudzis aiz muguras...jeb sākas svētku gaidīšana 20.aprīlī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā norisinājās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Rietumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu skate. Žūrijas komisiju veidoja: Inta Pīrāga (žūrijas priekšsēdētāja) – muzikoloģe, Latvijas Radio 3 „Klasika” programmas vadītāja, Ieva Mežgaile – kokles spēles pedagoģe un Andis Klučnieks – komponists, profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” mūziķis. Žūrija koklētāju ansambļus vērtēja pēc diviem galvenajiem kritērijiem – mākslinieciskā un tehniskā snieguma, kuros ietilpa: satura atklāsme, tempa izvēle, dinamika un frāzējums, formas un stila izjūta, ritma precizitāte, roku un stājas atbrīvotība, tonis, tembrs un ansambļa saspēle. Koklētāju ansambļi skatē atskaņoja obligāto skaņdarbu no Dziesmu svētku Kokļu mūzikas koncerta repertuāra, ko izlozēja nedēļu pirms skates un brīvas izvēles skaņdarbus. Engures Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambļa jaunākā grupa savā grūtības pakāpē ieguva I pakāpes diplomu. Tagad gatavojamies Dziesmu svētku Kokļu mūzikas koncertam 4.jūlijā Ķīpsalas izstāžu centrā, kur izskanēs lielais Dzismu un Deju svētku koncerts, kad sabrauks visi labākie koklētāji no visas Latvijas!
 
Bet 25.aprīlī Iecavas Mūzikas un mākslas skolā norisinājās IV Latvijas lauku un mazpilsētu mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkurss. Pirmais šāda veida konkurss notika 2007.gada pavasarī un turpmāk norisinājās reizi divos gados. Ar katru konkursu spēlēt gribētāju skaits arvien ir pieaudzis un šogad konkursam bija pieteikti 44 dalībnieki no 18 skolām.
 
Dalībnieki tika vērtēti četrās vecuma grupās: I grupa – sagatavošanas un 1.klases audzēkņi, II grupa – 2.-3.kl.audzēkņi, III grupu veidoja 4.-5.klases audzēkņi, savukārt IV grupā uzstājās 6.-8.klases audzēkņi. Konkursantiem bija jāatskaņo brīvas izvēles programma, kur viens no skaņdarbiem bija Viļņa Salaka latviešu tautas dziesmas apdare vai oriģinālskaņdarbs. Un ne par velti, jo žūrijas komisijā bija pats komponists un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pasniedzējs Vilnis Salaks. Žūrijas komisiju veidoja arī komponiste, koklētāja un mūzikas skolotāja Līga Ančevska un koklētāju ansambļu Dziesmu svētku virsdiriģente Teiksma Jansone. Jāatzīmē, ka Teiksma Jansone žūrijas komisijas sastāvā ir bijusi visos četros Iecavā notiekošajos koklētāju konkursos un pēc T.Jansones atzinuma konkursantu mākslinieciskais un tehniskais līmenis ir krietni audzis šajos gados.
 
Saspringtā, garā, bet emocijām bagātā konkursa diena Iecavas Mūzikas un mākslas skolā sākās jau no agra rīta un noslēdzās ar laureātu koncertu un dalībnieku apbalvošanu vēlā pēcpusdienā Iecavas Kultūras nama Mazajā zālē. Koncerta programmu veidoja žūrijas komisija, izvēloties labākos un spilgtākos numurus no konkursa. Laureātu vidū ir visas 3 mūsu skolas konkursa dalībnieces: Lote Freināte 2.-3. klašu grupā ieguva 2. vietu, Zita Krišjānova 6.-8. klašu grupā arī ieguva 2. vietu, bet pati jaunākā 1. klases dalībniece- Agnese Eniņa ieguva 3. vietu un tas bija viņas pirmais konkurss.

<< Atpakaļ