Engures novads

Engures Mūzikas skolas audzēkņu panākumi konkursā17-10-2013

Jaunrades dziesmu konkursā Helēna Skuja iegūst specbalvu par jaunradi skaņdarbu komponēšanā. Apsveicam audzēkni un skolotāju Elīnu Šteinhardi - Kumalāni!

Aizvadītajā sestdienā Alojā izskanēja ikgadējais Alojas novada pašvaldības rīkotais Jaunrades dziesmu konkurss Kas mēs bijām, būsim, esam. Jau astoto reizi uz to pulcējās Vidzemes un Rīgas mūzikas skolu kori un jaunie autori no dažādām Latvijas vietām.
Pasākuma pirmajā daļā kori atskaņoja tautas dziesmas, kuru apdares veidojuši mūzikas skolu audzēkņi līdz 9. klasei un mūzikas vidusskolu un augstskolu studenti. Savukārt otrajā daļā izskanēja dziesmas, kuras kori bija sagatavojuši pēc brīvas izvēles. Jūs visus šodien uz Aloju ir atvedusi dziesma. Ja astoto reizi šo konkursu esat atzinuši par savējo, tad tas nozīmē, ka tas ko darām, ir vajadzīgs, - uzrunājot konkursa dalībniekus, atzina Alojas novada domes priekšsēdētāja vietniece Dace Vilne. Viņa novērtēja jauno autoru māku senajām dziesmām piedot modernu skanējumu.
Kā allaž, koru izpildījumu vērtēja žūrijas komisija – Selga Mence, Māra Skride un Ēriks Ešenvalds. Šogad žūrija lēma nepiešķirt pirmās un trešās vietas, bet katrā grupā apbalvot trīs konkursantus ar otrās vietas prēmijām. Jaunākajā grupā apbalvojumu saņēma Ernests Valts Circenis no Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas skolas (pedagoģe Vineta Līce) par dziesmas Ej, saulīte drīz pie Dieva apdari, ko atskaņoja Valmieras mūzikas skolas koris Sollare diriģentes Irēnas Zelčas vadībā. Veiksmīgs šī gada konkurss izrādījās smilteniešiem. Otrās pakāpes prēmijas ieguva divas Smiltenes mūzikas skolas audzēknes – Agnese Kauškale par dziesmu Ai, tu zelta lakstīgala Ogres mūzikas skolas kora izpildījumā un Beāte Velpe par dziesmas Lakstīgala kroni pina apdari, ko izpildīja Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas koris Vivace. Abu jauno mākslinieču darbu vadītāja ir pedagoģe Inga Rācene. Savukārt vecākajā grupā 2. pakāpes laurus plūca ventspilnieki – Marita Semjonova par dziesmu Kas tur kliedza, kas tur sauca un Oļesja Kozlovska par dziesmas Mazos putniņus vējmāte šūpo apdari (abas no Ventspils mūzikas vidusskolas), kā arī Madara Kalniņa no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas ar dziesmas Bēdu, manu lielu bēdu apdari.
Nenovērtēts nepalika arī koru līdzatvesto izvēles dziesmu repertuārs, kas izskanēja koncerta otrajā daļā. To skanīgumu vērtēja Dziesmu svētku virsdiriģenti Aira Birziņa un Kaspars Ādamsons. K.Ādamsons savu simpātijas balvu par labu vokālo skanējumu piešķīra Alojas mūzikas un mākslas skolas korim (diriģente Anita Āriņa), savukārt A.Birziņas simpātijas iekaroja trīs kori – Cēsu 1.pamatskolas meiteņu koris Con Anima (Ilga Šķendere), J.Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas koris Vivace (diriģente Andra Fenhane) un Ogres mūzikas skolas koris Cielaviņa (diriģente Līga Dziedātāja).
Pēc apbalvošanas Ē.Ešenvalds atzina, ka konkursa dziesmas nebija vieglas, bet neskatoties uz to, autori bija ļoti labi pastrādājuši. – Droši vien brīdī, kad skanēja dziesma, jauno autoru sirsniņas trīcēja. Jāatzīst, ka tā viņiem bija laba mācība, jo dzirdēja, kas dziesmā „strādā”, kas vēl jāmācās, - sacīja komponists. Lai iedrošinātu ļauties kompozīcijas plašo apvāršņu vilinājumam, viņš piešķīra specbalvu diviem jaunajiem skaņražiem - Helēnai Skujai (Engures Mūzikas un mākslas skola) un Alisei Rancānei (Ventspils mūzikas skola).
Jau otro gadu konkursa atbalstītāju vidū ir arī pašmāju uzņēmums SIA Aloja-Starkelsen. Šogad tas bija iecerējis kādam no koriem dāvināt 100 latu, ko izmantot ceļa izdevumu segšanai. Uzņēmuma pārstāvis Andrejs Hansons šo iespēju dāvāja Alojas mūzikas un mākslas skolas korim. Savukārt katram kolektīvam tika pa glītai pašgatavotai tautumeitai, ko bija darinājuši Alojas MMS audzēkņi Ineses Mētriņas vadībā.
Bet balvu no pasākuma organizatoriem saņēma Ogres mūzikas skolas koris par to, ka viņi šo konkursu apmeklē jau no 2005. gada. Alojas kultūras nama vadītāja Ineta Laizāne pastāstīja, ka pa šiem gadiem, kopš konkurss notiek, tajā piedalījušies 20 kori no visas Latvijas.
Pasākumā klāt bija arī Latvijas Komponistu savienības valdes priekšsēdētāja Dace Bluķe un Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs Arvīds Bomiks. A.Bomiks pastāstīja, ka nākamajā gadā plaši tiks atzīmēta Jāņa Cimzes 200. gadadiena. Rudenī Rīgas Latviešu biedrības namā notiks pasākuma noslēguma koncerts, kurā aicināja piedalīties Smiltenes un J. Mediņa 1. mūzikas skolas korus. Savukārt D.Bluķe pastāstīja, ka izdevniecība Musica Baltica nākamajā gadā izdos nošu krājumu, kurā tiks iekļautas labākās dziesmas, kas izskanējušas konkursā 8 gadu laikā. Viņa arī apliecināja, ka nākamā gada aprīlī šī konkursa laureātu koncerts tiks iekļauts Latvijas Komponistu savienības organizētā festivāla Jaunās mūzikas dienas programmā.
 
Konkursa izskaņā uz skatuves pulcējās visi 12 kori, lai diriģentu A.Birziņas un K.Ādamsona vadībā izdziedātu S.Mences Saulīte ar J.Poruka vārdiem un Ē.Ešenvalda Dvēseles dziesmu (A.Kārkliņas vārdi). Bet koncerts noslēdzās ar  J.Vītola tautas dziesmas apdari Uz skolu un komponistes M.Skrides vēlējumu mūsu novadnieka dzejnieka Ausekļa vārdiem – Lai dziesmu gars modina arī tos, kuri snauž bez mūzikas!
Apsveicam vijoles klases audzēkni Helēnu Skuju un skolotāju Elīnu Šteinhardi-Kumalāni.

<< Atpakaļ