Engures novads

Engures vidusskolai vieni no augstākajiem rezultātiem 12. klases skolēnu centralizētajos eksāmenos15-08-2018

Starp astoņām Tukuma, Jaunpils, Engures un Mērsraga novadu vidusskolām Engures vidusskola stabili visās pozīcijās - otrajā vietā. Pārsniegti ir arī valsts vidējie rādītāji attiecīgajos mācību priekšmetos.

 
Ik pa laikam sabiedrība tiek saviļņota ar informāciju par skolu reitingiem. Šoreiz gribam informēt Engures novada iedzīvotājus par skaitļiem izglītības kvalitātes salīdzinājumam 2017./2018.m.g. par pamatu ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus 12. klasēm Tukuma, Jaunpils, Engures un Mērsraga novados.
Lai arī eksāmenu rezultāti nav vienīgais labas skolas rādītājs un kvalitatīvas izglītības apliecinājums, tomēr gana būtisks.
 

 

Skolas nosaukums

 

 

Angļu valoda

 CE kopprocents

 

 

Latviešu valoda

CE kopprocents

 

 

Matemātika

CE kopprocents

Irlavas vidusskola

54,47 %

47,97 %

18.3 %

Tukuma 2. vidusskola

59.64 %

59.11 %

30.94 %

Tukuma Raiņa ģimnāzija

72.71 %

70.02 %

35.89 %

Tumes vidusskola

33.75 %

62.61 %

24.25 %

Zemgales vidusskola

44.73 %

42.93 %

26.59 %

Jaunpils vidusskola

46.59 %

47.08 %

44.46 %

Mērsraga vidusskola

47.08 %

46.51 %

 9.29 %

Engures vidusskola

68.89 %

62.91 %

38.07 %

Rīgas pilsēta

65.3 %

52.8 %

38.1 %

VALSTĪ

61.0 %

51.3 %

36.2 %

Informācija ņemta no Valsts izglītības satura centra mājas lapas https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2018/
 
Kvalitatīvas izglītības svarīgākais elements ir skolotājs. Skolotājam ir jāsasniedz grūti definējas rezultāts: jāpalīdz katram skolēnam realizēt savu potenciālu. Arī skolēnu spējas un talanti ir svarīgs rādītājs. Skolotāja maksimāla atbalstīšana, lai viņš varētu šo darbu veikt labi, palīdzētu skolēnam uzlabot savu potenciālu, attīstīt talantu, ir galvenais izcilas izglītības sistēmas uzdevums.
Paldies par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanai eksāmeniem matemātikas skolotājai Skaidrītei Vilciņai, latviešu valodas skolotājai Aivikai Draveniecei, angļu valodas skolotājam Aivaram Treidim! 
 
Lai jaunais mācību gads veidotos par labas sadarbības paraugu starp Engures novada pašvaldību un visām Engures novada skolām! Aicinām jauniešus izmantot iespēju attīstīt savas intereses un talantus un turpināt izglītību Engures vidusskolā labas izglītības iegūšanai!
 
 

<< Atpakaļ