Engures novads

FOTO: Jaunā mācību gada atklāšana Lapmežciema pamatskolā03-09-2018

Lapmežciema pamatskolas skolēni,vecāki un skolas pedagogi svinīgajam Zinību dienas pasākumam pulcējās pl. 9.00, Tautas namā. Jauno mācību gadu šogad skolā uzsāka 12 skolēni.

Pirmā skolas diena 3. septembrī pulcināja 156 Lapmežciema pamatskolas skolēnus, no kuriem 12 skolēni uzsāk mācības 1. klasē. Visus sveica pārvaldes vadītāja Laura Šmite, bet pirmklasnieki saņēma  jaunās skolotājas - klases audzinātājas Zanes Bukšas laba vēlējumus, saulespuķi no skolas mazpulcēniem un skolas vadības dāvāto darba mapi. Skolēnu domes vēlējumu - būt drošiem, nepadoties grūtībām un justies laimīgiem  novēlam arī citu klašu skolēniem.
 
Pasākumu kuplināja arī skolas vecāku padomes pārstāvji, rosinot attīstīt skolu pēc iespējas labāk, kas tika darīts arī šajā vasarā.  Par padarīto - remontdarbu koordinēšanu un skolas sakārtošanu direktors Raimonds Arājs teica paldies direktora  vietniekam  sabiedriskajā darbā Dainim Kauķim un tehniskajiem darbiniekiem. Skolotājiem paldies par darbu teica  Tukuma izglītības pārvalde - pateicību par skolēnu izcilības veicināšanu jeb labiem panākumiem novadu olimpiādēs saņēma deviņi pedagogi.  
Svinīgais pasākums izskanēja muzikālās noskaņās - skolas domes priekšsēdētāja Luīze Skudra novēlējumu skolēniem - neskatīties atpakaļ, bet droši iet uz priekšu, un skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem- krāsainus sapņus un piedzīvojumus, nodziedāja  dziesmās.
Vēlāk sekoja klašu foto, skolēniem klases stunda pie audzinātājiem, bet vecākiem - īsa informācija no skolas direktora - un svētku diena izskanēja. Lai priecīga noskaņa arī darba dienās!
 
Foto: Elīna Zaļkalne
 

<< Atpakaļ