Engures novads

FOTO: Kā Engures dārziņā „Spārīte” aizritēja klausais svētku laiks...15-01-2015

Ir pienācis jaunais-2015.gads. aizritējušas tā pirmās dienas, bet sniedziņš kavējas, ziema niķojas kā kaprīzs bērns- nākšu, nenākšu…

Mēs, “Spārītē”, jauno gadu esam sākuši ar atskatu par paveikto, ar skatu nākotnē. Tādēļ atcerēsimies, kā mēs pirmajā Adventē visi kopā iededzām eglīti pie bērnudārza. Pēc tam sekoja Ziemassvētku pasākumi grupās. Uzvedumi katrā grupā atšķīrās, bija interesanti un atbilstoši katras grupas bērnu vecumam. Šajos uzvedumos bija iekļautas iemācītās dziesmas un dejas.
Ciemos pie bērniem ieradās Ziemassvētku vecītis, ar kuru bērni gāja kopīgās rotaļās. Protams, viņš nebija atnācis tukšām rokām, viņam līdzi bija lielie dāvanu maisi. Šogad bez ierastajiem saldumiem, Ziemassvētku vecītis atnesa arī lielu dāvanu maisu katrai grupai ar attīstošajām spēlēm un rotaļlietām. Svētki pagāja pozitīvā gaisotnē. Paldies skolotājām par jaukajiem pasākumiem.
 
23.decembrī uz Ziemassvētku pasākumu iestādes darbiniekus aicināja vadītāja Sandra Ozoliņa. Šajā pasākumā jauku priekšnesumu sniedza Engures mākslu un mūzikas audzēkņi skolotājas Arnitas Freinātes vadībā. Paldies skolotājai Arnitai un viņas audzēkņiem par jauko priekšnesumu. Pasākums bija jauks un izdevies. Paldies vadītājai Sandrai Ozoliņai par sirsnīgo un skaisto apsveikumu svētkos.
 
22.janvārī pie mums viesosies Tukuma novada pirmsskolas izglītības speciāliste Marija Kazakova un Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas, kurām prezentēsim kā sešgadīgie bērni darbojas pie interaktīvās tāfeles.
 
Jaunajā gadā novēlam:
Lai ir kā pārsla
Katra balta doma,
Kas debess atsūtīta neizkūst!
Lai kļūstam mēs
Kā saules pilnas jomas,
Kur katra sirds
Sev dzintargraudu gūst.
K.Apškrūma
 
 
Engures PII “Spārīte” metodiķe
Solveiga Leitarte
 
 
 

<< Atpakaļ