Engures novads

FOTO: Krāšņi aizvadīta novada Skolotājdiena 201505-10-2015

Piektdien, 2. oktobrī, Lapmežciema Tautas namā tika atzīmētas Engures novada skolotājdienas svinības. Pasākumā apbalvoja novada skolu aizrautīgākos pedagogus ar Engures novada Domes, Izglītības pārvaldes un Swedbank atzinības rakstiem.

Engures novada Domes balvu izglītībā “Gada skolotājs” 2015.gadā saņēma:
 • pirmskolas un sākumskolas izglītības pedagogu grupā EnguresPII “Spārīte” audzinātāja Sarmīte Lāce;
 • pamatskolas un vidusskolas izglītības pedagogu grupā Smārdes pamatskolas skolotājs Jānis Čilipāns;
 • interešu un profesionālās izglītības pedagogu grupā Lapmežciema pamatskolas skolotāja Benita Egle.
Ar Engures novada Domes Atzinības rakstu apbalvoja:
 • Smārdes pamatskolas skolotāju Elīnu Osi par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Eviju Bergmani par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu un sabiedrību;
 • Engures vidusskolas skolotāju Daci Lāci par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu un sabiedrību;
 • Engures vidusskolas skolotāju Mārīti Bērziņu par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu un sabiedrību;
 • Engures vidusskolas skolotāju Indru Krēgeri par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu un sabiedrību (I.Krēgere saņēma arī Swedbank speciālbalvu);
 • Engures mūzikas un mākslas skolas skolotāju Uldi Folkbergu par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā;
 • Engures mūzikas un mākslas skolas skolotāju Agnesi Folkbergu par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā;
 • Milzkalnes sākumskolas skolotāju Gunitu Paideri par ilggadīgu un radošu pedagoģisko darbu Milzkalnes sākumskolā;
 • Lapmežciema pamatskolas skolotāju Mariju Ruksi par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā;
 • Lapmežciema pamatskolas skolotāju Irinu Dunaju par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā. 
Tāpat virkne Engures novada pedagogi tika apbalvoti ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes goda rakstiem, ko pasniedza pārvaldes vadītājs Normunds Rečs.
 
Uz skatuves muzikālās rudens noskaņās skolotājus priecēja Liepājas teātra dziedošo aktieru trio ar Edgaru Pujātu priekšgalā.
 
Un vēlreiz sveicam visus Engures novada pedagogus skolotājdienā!

Jūsu veikums vienmēr ir bijis
Ar cilvēkiem savienots,
Un darīt šai pasaulē labu
Arvien vēl ir dvēseles gods.
(K.Apškrūma)


Foto: Kristaps Zaļkalns
 
 
 
 

<< Atpakaļ