Engures novads

FOTO: Novada Skolotāju dienas svinības Smārdē04-10-2014

Piektdien, 3. oktobra vakarā Smārdes kultūras centrā notika Engures novada svinīgais Skolotāju dienas pasākums, kurā tika godināti novadu skolu pedagogi dažādās nominācijās.

Suminām ar Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu: 
Smārdes pamatskolas pedagoģes Airu Trautmani un Sarmīti Dabari.

Suminām ar Tukuma Izglītības pārvaldes atzinības rakstu: Smārdes pamatskolas direktora vietnieku izglītības jomā un fizikas, matemātikas skolotāju Jāni Čilipānu un Engures vidusskolas direktora vietnieci ārpusklases darbā un sākumskolas skolotāju Inu Puzanovu.

Sveicam ar Engures novada Domes balvu izglītībā “Gada skolotājs” 2014.gadā: pirmskolas un sākumskolas izglītības pedagogu grupā Lapmežciema pamatskolas skolotāju Dainu Jansoni, pamatskolas un vidusskolas izglītības pedagogu grupā Smārdes pamatskolas skolotāju Ievu Krūmiņu, interešu un profesionālās izglītības pedagogu grupā Engures vidusskolas skolotāju Bruno Andrusu.

Sveicam ar Engures novada Domes Atzinības rakstu: Smārdes pamatskolas skolotāju Anitu Ramoliņu par radošu un kvalitatīvu darbu ar talantīgiem bērniem, Smārdes pamatskolas direktori Guntu Lāci par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu kvalitatīvas izglītības iespēju nodrošināšanā, Smārdes pamatskolas skolotāju Andu Germovu par veselīga dzīvesveida popularizēšanu ar savu personīgo piemēru un ilggadējiem panākumiem jauno satiksmes dalībnieku sagatavošanā, Engures vidusskolas skolotāju Lolitu Āboliņu par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā, Engures vidusskolas skolotāju Intu Jurēvicu par mūža ieguldījumu 40 skolotāja darba gados Engurē, Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” audzinātāju Daci Balodi par sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai, Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” audzinātāju Solveigu Leitarti par  godprātīgu darbu, Milzkalnes sākumskolas skolotāju Māru Bērziņu par ieguldījumu un neizsīkstošu atdevi bērnu mācīšanā un personības veidošanā, Lapmežciema pamatskolas skolotāju Lolitu Jansoni par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā, Lapmežciema pamatskolas skolotāju Gundegu Bērziņu par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā.

Sveicam ar AS “Swedbank” speciālo balvu Engures mūzikas un mākslas skolas skolotāju Alevtinu Tairovu.
 
Engures novada Dome 
 

<< Atpakaļ