Engures novads

FOTO: Sirsnīgi sveic skolotājus Skolotāju dienā!05-10-2016

Šlokenbekas pilī otrdien, 4. oktobrī notika Skolotāju dienas svinības, kurā pašvaldība sumināja pedagogus, jo īpaši novada "Gada skolotājs" balvas ieguvējus un Domes Atzinības rakstu laureātus. Pasākuma otrajā daļā skolotājus priecēja dziedošais aktieris Kristaps Rasims, ko daudzi pazīst kā seriāla "Ugunsgrēks" zvaigzni, ar fantastisku monoizrādi!


Ar Engures novada Domes balvu izglītībā “Gada skolotājs” 
apbalvoja:
 • pirmskolas un sākumskolas izglītības pedagogu grupā Smārdes pamatskolas skolotāju Ilzi Jansoni;
 • pamatskolas un vidusskolas izglītības pedagogu grupā Engures vidusskolas skolotāju Sarmu Skujiņu;
 • interešu un profesionālās izglītības pedagogu grupā Engures mūzikas un mākslas skolotāju Gitu Andersoni.
 
Ar Engures novada Domes Atzinības rakstu apbalvoja:
 • Smārdes pamatskolas skolotāju Sandru Martinsoni par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
 • Smārdes pamatskolas skolotāju Ilonu Trenci par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Aiviku Dravenieci par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Artu Šteinbergu par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Ievu Orsti par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā;
 • Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” metodiķi Solveigu Leitarti par ieguldījumu pirmskolas izaugsmē, tēla veidošanā un popularizēšanā;
 • Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” audzinātāju Regīnu Amsilu par godprātīgu darbu;
 • Milzkalnes sākumskolas skolotāju Daci Jēgeri par kvalitatīvu pedagoģisko darbu;
 • Lapmežciema pamatskolas skolotāju Rasmu Kansku par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā;
 • Lapmežciema pamatskolas skolotāju Irinu Dunaju par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā;
 • Lapmežciema pamatskolas skolotāju Zaigu Kauķi par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā;
 • Engures mūzikas un mākslas skolas skolotāju Arnitu Freināti par pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, ieguldījumu mācību iestādes un novada izglītības attīstībā un mākslinieciskajā pašdarbībā;
 • Engures mūzikas un mākslas skolas skolotāju Initu Dreimani par priekšzīmīgu pedagoģisko darbu bērnu mākslinieciskajā attīstībā un ieguldījumu mācību iestādes un novada izglītības attīstībā un mākslinieciskajā pašdarbībā un ieguldījumu bērnu personību attīstības veicināšanā;
 • Lapmežciema pamatskolas skolotāju Airitu Mūrnieci par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā. Airita saņēma arī Swedbank balvu.
No sirds vēlam jums radošu garu, pacietību, prieku, panākums un labu veselību. Lai dzīvo skolotāji!
 
Foto: Kristaps Zaļkalns
 
 
 

<< Atpakaļ