Engures novads

FOTO: Šlokenbekas muižā atzīmēta Skolotāju diena ‘201709-10-2017

Piektdien, 6. oktobrī Šlokenbekas muižā notika Engures novada Skolotāju dienas svinības. Svinīgā atmosfērā pašvaldības vadība pedagogus sveica ar atzinības rakstiem, „Gada skolotājs” balvām, kā arī Swedbank, Izglītības pārvaldes un Izglītība un Zinātnes ministrijas apbalvojumiem.

Ar Engures novada Domes balvu izglītībā “Gada skolotājs” apbalvoja:
 • pirmsskolas un sākumskolas izglītības pedagogu grupā Engures PII skolotāju Daci Noviku;
 • pamatskolas un vidusskolas izglītības pedagogu grupā Smārdes pamatskolas skolotāju Andu Germovu;
 • interešu un profesionālās izglītības pedagogu grupā Engures Mūzikas un mākslas skolas skolotāju Jolantu Balodi.
Ar Engures novada Domes Atzinības rakstu apbalvoja:
 • Lapmežciema pamatskolas skolotāju Ivetu Meieri par nozīmīgu ieguldījumu interešu un profesionālās ievirzes izglītībā un jaunatnes audzināšanā, arī Swedbank balva;
 • Smārdes pamatskolas skolotāju Ivetu Brakmani par nozīmīgu ieguldījumu izglītošanā un jaunatnes audzināšanā;
 • Smārdes pamatskolas skolotāju Ievu Krūmiņu par nozīmīgu ieguldījumu izglītošanā un jaunatnes audzināšanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Agitu Pumpuri par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Indru Krēgeri par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Māru Dumbri par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Andželu Grūbi par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā;
 • Engures vidusskolas skolotāju Aivaru Treidi par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā;
 • Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” skolotāja palīgu Santu Ķiršakmeni par godprātīgu attieksmi pret darbu un sadarbību izglītojamo apmācībā;
 • Engures pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” audzinātāju Mariku Timermani par godprātīgu darbu;
 • Lapmežciema pamatskolas skolotāju Līgu Tomeli par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā;
 • Lapmežciema pirmsskolas skolotāju Aivitu Ābolu par ieguldījumu audzināšanas un mācību darbā;
 • Engures Mūzikas un mākslas skolas skolotāju Ilzi Kalniņu par ieguldījumu mākslas izglītībā un audzināšanas darbā;
 • Engures Mūzikas un mākslas skolas skolotāju Velgu Melni par ieguldījumu mākslas izglītībā un vides veidošanā;
 • Milzkalnes sākumskolas skolotāju Sanitu Pideri par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
Ar Izglītības pārvaldes goda rakstu apbalvoja:
 • Smārdes pamatskolas skolotāju Daigu Ratku;
 • Lapmežciema pamatsskolas skolotāju Zaigu Kauķi;
 • Engures vidusskolas skolotāju Daci Lāci;
 • Engures vidusskolas skolotāju Sarmu Skujiņu;
 • Lapmežciema pamatsskolas skolotāju Lolitu Jansoni.
 
Ar Izglītības un Zinātnes ministrijas Apbalvojumu sveica:
 • Lapmežciema pamatsskolas skolotāju Benitu Egli
Visi foto pieejami ŠEIT.
 
 

<< Atpakaļ