Engures novads

FOTO: "Spārītē" krāšņi aizvadītas Lieldienu svinības10-04-2015

Latviešu tautas tradīcijās Lieldienas ir pavasara svētki. Lieldienas iezīmē pavasara ekliptikas punktu, kad Zemes un saules savstarpējā stāvokļa rezultātā diena un nakts ir vienādā garumā. Turpmākā zemes tecējumā ap Sauli dienas gaisma turpina pieaugt, un nakts tumsa samazināties. Šādu pilnīgu gaismas uzvaru pār tumsu atzīmējam ar pavasara saulgriežu svinībām – Lieldienām.

Lai nākdama, kas nākdama,
Lieldieniņa tā atnāca
Ar raibām oliņām,
Ar siltiem pīrāgiem.
 
Lieldienu svinībām “Spārītē” visi gatavojās cītīgi un savlaicīgi. Bērni draudzīgi kopā krāsoja olas, gatavoja skolotāju vadībā dažādus dekorus, ar kuriem izrotāja grupas, kas liecināja par to, ka šos svētkus mēs ļoti gaidām. Šogad pie mums “Spārītē” norisinājās konkurss ‘’Oliņ, boliņ”- par skaistāk izdekorēto grupu, par brokastu galda klājumu Lieldienu rītā, par Lieldienu aktivitātēm visas dienas garumā. Sākot ar šīm Lieldienām, par tradīciju kļūs šis konkurss un ceļojošais kauss “Oliņ, boliņ”. Šogad ceļojošo kausu ieguva grupa “Pūcīte”.
 
2.aprīlī sākās īstās Lieldienu lustes. Lieldienu zaķis uz svētkiem bija paņēmis līdzi vistu, kura gribēja redzēt, ko šajos svētkos dara. Lieldienu zaķis bērniem deva dažādus uzdevumus - pastāstīt par olu krāsošanu, vai bērni arī zina ticējumus un tautasdziesmas par Lieldienām. Visi priecājās skaistajā Lieldienu dienā - dziedāja, dejoja un neizpalika arī sportiskās aktivitātes. Zaķis bērnus aicināja uz Lieldienu olimpiādi. Lieldienu zaķis katrai grupai bija sarūpējis arī dāvanas. Ciemos ieradās žagata, kura arī gribēja piedalīties olimpiādē. Zaķis izdalīja visiem olimpiādes kartes, un tā varēja sākties. Grupas skolotājas, atbilstoši bērnu vecumam, organizēja sporta aktivitātes.
 
Paldies skolotājām, skolotāju palīgiem par darbu, gatavojoties svētkiem un organizējot sporta aktivitātes. Paldies vecākiem par skaistajām Lieldienu kompozīcijām. It īpaši gribam pateikties skolotājām Gilai Trapānei un Ivetai Andersonei, skolotāja palīgam Baibai Zanderei par šī pasākuma organizēšanu un vadīšanu.
 
Engures PII “Spārīte” metodiķe
Solveiga Leitarte
 
 
 

<< Atpakaļ