Engures novads

Izlaidumu laiks sācies (FOTO GALERIJA)30-05-2019

Ziedu mēnesī sācies arī izlaidumu laiks Engures novada izglītības iestādēs. Kā pirmie savus putnēnus turpmākajam izglītības lidojumam spārno Engures Mūzikas un mākslas skola. 25. maijā svētku noskaņa valdīja Skolas ielā 10a, kur 6 šā gada absolventi saņēma apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi mūzikā un mākslā.

Elīna Bērziņa, Anna Marija Vārpiņa un Luīze Elīna Skudra absolvēja izglītības programmu “Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle”. Sofija Marija Volkova - “Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle”. Mareks Lukjanskis diplomu saņēma programmā “Sitaminstrumentu spēle”. Šogad vienīgā mākslas programmas absolvente Laura Tenberga saņēma apliecību par programmas “Vizuāli plastiskā māksla” apguvi. 
 
Jau divdesmit trešo reizi skolas zālē tika ievesti skolas absolventi, jaunieši, kuri reiz ienāca skolā gan ar paša degsmi un lielu apņemšanos, gan vecāku mudināti.
 
 „Par vērtību mēs saucam nevis to, kas nāk no lietām pašām, bet to, ko tajās ieliekam”, sacīja skolas direktore Ina Gailāne. " Savelkot šo frāzi ar šodienu - gan jau jūs reiz ienācāt skolā kā mazi zinātkāri, visu darīt griboši bērni, un par vērtībām tajā laikā zināja tikai jūsu vecāki. Šodien, kad skolā pavadīti jau daudzi gadi, jūsos, vismaz ceru, noteikti jau sāk veidoties izpratne par tām pievienotajām vērtībām, ko esat ieguvuši šajā skolā, un tās ir ne tikai nošu un krāsu zināšanas, bet tās ir arī radošums, atbildība, patstāvība, mērķtiecība un prasme plānot savu laiku. Lai kādu profesiju nākotnē jūs izvēlētos, šīs īpašības būs kā ceļamaize turpmākajam dzīves izzināšanas ceļam. Lai izdodas!”
 
Ilze Steriņa
 
 

<< Atpakaļ