Engures novads

Izsludina konkursu Smārdes pamatskolas direktora un Smārdes PII vadītāja amatam31-03-2021

Engures novada dome (reģ.Nr. 90000050759) izsludina konkursu Smārdes pamatskolas direktora un Smārdes PII vadītāja amatam (uz nenoteiktu laiku).

 Prasības pretendentiem:
- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
-  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
-  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
-  vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vispārējās izglītības iestādes vadības darbā;
-  prasmes darbā ar datoru;
-  zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
-  nevainojama reputācija un lojalitāte Latvijas Republikai un tās Satversmei.
Dokumentu iesniegšana:
Pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), redzējumu par Smārdes pamatskolas un Smārdes PII attīstības virzieniem, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (atrodams konkursa nolikuma pielikumā), un, vēlams, rekomendācijas, iesniegt līdz 2021.gada 30.aprīļa plkst.15.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi: Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 (par dokumentu iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu), vai, elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@enguresnovads.lv ar norādi “Pieteikums uz vakanto Smārdes pamatskolas direktora un Smārdes PII vadītāja amatu” (par iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad dokumenti ir nosūtīti). 
Informācijai: tālrunis – 29194613, 29195421, e-pasts: dome@enguresnovads.lv .
Amata alga: 1574.60 EUR
Amata konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama zemāk un tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv.

<< Atpakaļ