Engures novads

Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”27-07-2018

Latvijas novados tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”, ar mērķi stiprināt piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, rosinot skolēnus izpausties radoši.

 Lai projekts norisinātos veiksmīgi, ļoti nozīmīga ir sadarbība ar novadu un pilsētu uzņēmējiem. Projekta darba grupas uzdevums ir veidot priekšstatu par uzņēmumu kā būtisku projekta atbalstītāju, kurš nodrošina sava novada skolas un skolēnu dalību konkursā.
“Mana zeme skaistā” projekta darba grupa lepojas un priecājas par skolēnu lielo aktivitāti. 
Aicinām noskatīties mūsu projekta video https://manazemeskaista.lv/video
Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!

<< Atpakaļ