Engures novads

Latvijas Universitātes lepnums - jaunie 2020./2021. akad. gada stipendiāti05-11-2020

Par šī gada LU fonda un mecenātu vārdu nesējiem kļuvuši 147 studenti no LU un citām Latvijas augstskolām, pārstāvot visdažādākos studiju virzienus. Šogad kopumā piešķirtas 34 stipendiju kopas, pateicoties gan jau ilggadējiem un uzticīgiem, gan jauniem mecenātiem.

Nervu kutinošās, taču patīkamās intervijās ir noskaidroti jaunie 2020./2021. akad. gada Latvijas Universitātes fonda stipendiāti.
Par šī gada LU fonda un mecenātu vārdu nesējiem kļuvuši 148 studenti no  LU un citām Latvijas augstskolām, pārstāvot visdažādākos studiju virzienus. Šogad kopumā piešķirtas 35 stipendiju kopas, pateicoties gan jau ilggadējiem un uzticīgiem, gan jauniem mecenātiem.

Stipendijas nes sev līdzi arī idejas un cerības par nākotnes iespējām, turpmākajiem izcilajiem sasniegumiem un bagātīgu pienesumu sabiedrības labā. Ar katru gadu Latvijas Universitātes un LU fonda mecenātu loks paplašinās – tā ir ne tikai filantropija, bet arī nozīmīgs novērtējums kopīgajam darbam.

Ziedot – darbības vārds, kas apzīmē filantropiju, mūsu gatavību dot, palīdzēt viens otram, vārds, kas uzsver šī procesa un šīs darbības dziļāko jēgu. LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis uzsver, cik ļoti spējīgāki un gudrāki studenti un jaunie pētnieki ir kļuvuši, pateicoties mecenātu un ziedotāju labvēlībai, cik lielā mērā LU fonds ir attīstījies un cik daudz ir pieaudzis stipendiātu skaits, salīdzinot ar tā pirmsākumiem 2001. gadā.

Kopā tika sveikti 148 stipendiju ieguvēji:
Arčera Ceļamaizes stpendija: Lāsma Ločmele (LU SZF), Nauris Osis (LU BVEF), Paula Katrīna Purmale (LU FMOF).
Ceļamaize Jurgena piemiņas stipendija: Anete Patrīcija Raiskuma (LU ĶF), Mērija Elizabete Kalniņa (LU JF), Antons Nikolajevs (LU FMOF).
Petkevičs piemiņas stipendija: Sendija Ieva Kurzemniece (LU HZF), Annija Bērza (LU BVEF), Krista Paula Gobiņa (PPMF), Marta Zirnīte (SZF), Viktoriya Zaretskaya (LU MF), Dārta Laursone (LU PPMF), Liene Ruska (LU HZF), Kerena Ansone (LU BVEF), Jānis Pudāns (LU FMOF), Luīze Utāne (LU HZF), Gunda Oja (LU SZF), Aleksejs Popovs (LU BVEF), Anna Simina (LU FMOF), Elza Marija Zacmane (LU BF), Amanda Dana Stugle (LU BVEF).
Ceļamaize Galējas piemiņas stipendija: Sabina Maria Ionescu (LU MF), Paula Silava (SZF), Paula Luīze Biteniece (LU BF), Paula Niedinga (LU FMOF).
Ceļamaize Latgales stipendija: Līga Runčis (LU SZF), Ginta Lazare (LU FMOF).
Ceļamaize Pelēķis stipendija:  Kristaps Feldmans (LU FMOF).
Ceļamaize, Annas Čakstes stipendija: Ilze Upeniece (LU JF).
Jelgavas novada stipendija: Egija Graudiņa (VA), Anete Tukule (LU BVEF), Krista Anna Beļajevskova (LU ĢZZF), Justīne Dižpētere (Latvijas kultūras akadēmija), Krista Ļūmane (LU MF), Anna Oseņņikova (LU MF), Agneta Veinberga (RSU), Artis Galvanovskis (LU BF), Romāns Ivaškevičs (LU MF), Madara Ratniece (RSU), Samanta Ose (LLU), Edvards Kalniņš (RSU).
Salaspils novada stipendija: Matīss Čudars (RTU), Kristers Mārtiņš Gelašs (RTU), Niks Stafeckis (LU ĢZZF), Līva Ozoliņa (LU JF), Toms Čudars (RTU), Santa Krēsliņa (LLU), Ilze Emīlija Rence (LU PPMF).
Engures novada stipendija: Agnese Pridāde (RSU), Kristaps Eniņš (LU BVEF), Nikola Ošeniece (LU JF), Helēna Skuja (RTU), Anna Krūmiņa (LU BF), Katrīna Silva Mierkalne (LU MF).
Mikrotīkla stipendija: Kārlis Pleiko (LU BF), Didzis Berenis (LU FMOF), Linards Kļaviņš (LU ĢZZF), Andr is Pāvils Stikuts (LU FMOF), Mārtiņš Kālis (LU DF), Poļina Zaļizko (LU MF), Inga Pudža (FMOF), Elīna Černooka (LU BF), Karīna Narbute (LU MF), Ilze Elbere (LU BF), Ņikita Zrelovs (LU BF), Līga Jasulaņeca (LU FMOF), Elīna Pavlovska (LU FMOF), Kristaps Saršūns (LU ĶF), Kristīne Kitoka (LU ĶF). 
Doktorantūras stipendija: Viktorija Vitkovska (LU ĶF), Reinis Baranovskis (LU FMOF), Nineļa Miriama Vainšeļbauma (LU BF), Laura Pučeta (LU MF), Eva Emīlija Česle (LU BF).
ZAB "Eversheds Sutherland Bitāns" stipendija "Mūsdienu izaicinājumi tiesību piemērošanas teorijai un praksei Latvijā": Andrejs Stupins (LU JF).
Rūšu ģimenes stipendija: Aleksejs Fedulovs (LU MF).
Galenieku ģimenes stipendija: Ronalds Zakovskis (LU DF), Simona Granta (RTU), Annija Pozņaka (LU BVEF).
Kristapa Morberga stipendija: Rota Lāce (LU HZF), Andis Draguns (LU DF), Aleksejs Naumovs (LU FMOF), Ksenija Lūcija Bahire (LU MF), Patrīcija Anna Vavilova (LU JF), Elizabete Laiviņa (LU BF), Tomass Stepiņš (LU VFF), Anna Grabovska (LU ĢZZF), Maija Ustinova (LU BF), Elīza Gaile (LU DF), Jēkabs Akermanis (LU VFF), Patrīcija Paulīne Kotoviča (LU BF), Oļesja Rogoza (LU BF), Ņikita Kovaļovs (LU JF), Mišela Sivaka (LU BF).
Andreja Jurgena piemiņas stipendija: Jānis Auders (LU MF), Inga Junolainena-Cālmane (LU PPMF), Kaspars Markus Molls (LU VFF), Renata Mukāne (LU MF), Laura Keiša (LU MF).
Diplomātijas stipendija: Roberts Kits (LU SZF), Sintija Nīcgale (LU SZF).
Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija: Kristiāna Pētrsone (LU JF), Katrīna Annija Ročāne (LU JF).
Prof. E. Felsberga piemiņas stipendija: Anete Ozola (LU HZF), Bernards Kudiņš (LU HZF), Eduards Plankājs (LU VFF).
K. Kaufmaņa piemiņas stipendija: Kārlis Puķītis (LU FMOF), Kristers Nagainis (LU FMOF).
A. Raistera stipendija: Rihards Ruska (LU FMOF), Alise Pokšāne (LU BF), Roberts Berķis (LU FMOF), Sabīne Kaštaļjana (LU ĶF), Ilze Izabella Dindune (LU BF), Beāte Krūze (LU ĶF), Helvijs Niedra (LU BF), Antra Gaile (LU FMOF), Artūrs Mazarevičs (LU ĶF), Darja Černova (LU BF), Egija Paslauska (LU ĢZZF), Miks Krišjānis Jurjāns (LU FMOF).
Laimiņu ģimenes stipendija: Ksenija Korotkaja (LU BF).
Timmermaņa pētniecības stipendija: Viktorija Soņeca (LU JF).
Bioinformātikas izcilības stipendijas: Rihards Saksis (LU BF), Valdis Gavars (LU DF), Edgars Liepa (LU BF), Santa Prikule (LU BF), Laura Ansone (LU BF).
Jāņa Kļaviņa piemiņas stipendija: Fēlikss Rūmnieks (LU BF).
Biosan pētniecības stipendija: Inese Mauriņa (LU MF).
Terija Glossopa piemiņas stipendija: Olga Trofimova (LU BF), Linda Mežmale (LU MF).
Ziemeļelbas mācītāju apvienības stipendija: Roberts Galvāns (LU TF), Anna Norvele (LU TF). 
Vilimantikas Latviešu ev. lut. draudzes stipendija: Liene Sandalāne (LU TF), Ineta Lansdovne (LU TF).
K. Ozoliņa - E. Medņa trasta fonda stipendija: Aleksejs Gaļperns (LU TF), Anastasija Ciesa (LU TF), Judīte Ozoliņa (LU TF). 
M.K. Gulbja piemiņas stipendija: Bella Briška (LU TF).
OlainFarm stipendija: Gļebs Jeršovs (LU ĶF), Anastasija Balašova (LU ĶF).
P.Avena fonda izcilības stipendija: Alisa Uzariņa (LU BVEF), Keita Smalkā (LU BVEF), Sabīne Veide (LU BVEF).
Mundheim ģimenes stipendija: Henrijs Dzelme (LU SZF), Katrīna Kūkuma (LU PPMF).
R. Zariņa piemiņas stipendija: Marina Solovjova (LU VFF).
Vēlam visiem stipendiātiem sekmes un panākumus studijās!

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

<< Atpakaļ