Engures novads

Mūžībā devusies Lapmežciema pamatskolas skolotāja Ilga Buša17-03-2021

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem smilšu kalniņā aizvadot ilggadīgu Lapmežciema pamatskolas skolotāju Ilgu Bušu.

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Lapmežciema pamatskolas kolektīvs
 

<< Atpakaļ