Engures novads

No 12. aprīļa atsākas mācības klātienē Engures novada skolās09-04-2021

Engures novada Dome 2021.gada 8.aprīļa ārkārtas sēdē nolēma no 2021.gada 12. aprīļa atsākt mācības klātienē Engures novada izglītības iestāžu 1.-6.klasēm un 12.klasei, rotācijas kārtībā 7.-11.klasēm.

 Engures novada Dome 2021.gada 8.aprīļa ārkārtas sēdē nolēma:
 
1. No 2021.gada 12.aprīļa atsākt mācības klātienē Engures novada izglītības iestāžu 1.-6.klasēm un 12.klasei, rotācijas kārtībā 7.-11.klasēm.
2. Uzdot Engures novada izglītības iestāžu direktoriem nodrošināt noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības izglītības iestādē, informēt Tukuma izglītības pārvaldi, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par mācību atsākšanu klātienē.
3. Informēt izglītības un zinātnes ministriju par mācību atsākšanu klātienē.
4. Atbildīgie par lēmuma izpildi: Engures vidusskolas direktore Ilze Kalnozola, Lapmežciema pamatskolas direktors Raimonds Arājs, Smārdes pamatskolas direktore Gunta Lāce, Milzkalnes sākumskolas direktors Harijs Belcāns.

<< Atpakaļ