Engures novads

Par pasākumiem Apšuciema skolā14-11-2017

"Ziemas saulgrieži ir pārdomu un sevis izzināšanas laiks, kad atskatāmies uz padarīto un pateicamies tiem, kas gājuši mums līdzās," raksta biedrības Apšu skola pārstāve Ieva Grase.

Šis gads ir īpašs, jo esam uzsākuši nozīmīgu un nopietnu iniciatīvu un sen lolotu ideju par vecāku veidotu skolu Apšuciemā. Skolu, kas aptver cilvēka veselumu un palīdz virzīties ceļā pie sevis. Vietu, kur vecākiem, skolotājiem un izglītības procesam augt kopā ar bērniem, tā, lai mācīšanos mēs saglabātu kā vērtību visai dzīvei.
 
Paldies visiem domubiedriem, jo šīs idejas apspriešanas rezultātā esam nodibinājuši biedrību Apšu skola. Kamēr skola top, mēs esam uzsākuši pieaugušo izglītību lekciju un sarunu vakaru veidā, uzrunājot mūs pašus -  vecākus, vecvecākus vai vienkārši nozīmīgus cilvēkus bērna dzīvē.  
 
Piedāvāju Jums nelielu ieskatu un atziņas aizvadītajās septembra un oktobra lekcijās.
 
Septembra mēnesi aizvadījām kopā ar divām lieliskām lektorēm – Elīnu Zelčāni un Inesi Ločmeli. Elīna ir geštaltterapeite un četru bērnu mamma, ar viņu mēs tikāmies sarunā “Starp padomju mantojumu un vērtību plurālismu. Ko likt bērna ceļa somā?” Jautājām Elīnai, kas tad ir tās vērtības, ko tajā liksim? Atbilde sekoja – mīlestība, kritiskā domāšana un emocionālā inteliģence. Mīlestība nevar būt par daudz, tā izpaužas attieksmē, darbos un vārdos. Kritiskā domāšana ir vērtība, bez kuras nav iedomājama dzīve 21.gs. straujajā un informācijas pārpilnajā laikmetā. Ar emocionālo inteliģenci ir jāsaprot spēju uztvert un just apkārtējo pasauli sev apkārt un sevi pasaulē, un adekvāti reaģēt uz apkārt notiekošo. Tā ir arī tā smalkā spēja izjust, kad runāt, kad paklusēt, kad paņemt klēpī un samīļot savu bērnu un kad ļaut viņam piedzīvot vērtīgu pieredzi. Šīs ir vērtības, ko gan tiešā, gan netiešā veidā pārmantojam no vecākiem, tāpēc visupirms jāmācās ir mums pašiem.

Turpinot par vērtībām, ar somatikas pasniedzēju Inesi Ločmeli tikāmies sarunā tieši par vecāku emocionālo inteliģenci bērnu audzināšanā. Tā bija kopīga saruna un līdzdarbošanās, iesaistoties visiem dalībniekiem. Mēs mācījāmies atpazīt un iepazīt savas emocijas un nosaukt tās vārdā. Tā bija saruna par mums pašiem un par mūsu bērniem, par to, cik svarīgi ir laicīgi apzināties un atpazīt tos intuitīvos signālus, kas liecina par emociju tuvumu. Sarunu ar Inesi mēs turpinājām arī novembra mēnesī.

Oktobrī kopā ar psihoterapeitu Ansi Jurģi Stabingi mēs ceļojām apzinātības pasaulē. Lūk, dažas būtiskākās ceļojuma atziņas. Neviens nav atbildīgs par mūsu laimi kā tikai mēs paši. Tas, vai apzināmies sevi kā laimīgu, ir tiešā mērā atkarīgs, vai esam mierā ar šo mirkli. Pavērojiet mazus bērnus, kamēr audzināšana un sistēma un vēlāk arī viņu pašu prāts nav samezglojis attiecības ar realitāti. Viņi patiesi ir šeit un tagad, ir tikai šis brīdis, un tieši tāds, kāds tas ir, ietverot it visu. Nav iespējams mainīt pagātnes notikumus, bet vienmēr, ik katru tagadnes brīdi, ir iespēja, brīvas gribas un izvēles iespēja, darīt sev labu šodien – ļaut savam iekšējam kompasam pagriezties katram sava unikālā ceļa virzienā, kas mūs paceļ, aizrauj un dara laimīgus. Darot labu sev, mēs darām labu arī citiem, jo viss ir viens un viss šajā pasaulē ir cieši saistīts.
 
Ar ārsti homeopāti, antroposofās medicīnas metodes praktiķi Vitu Valdmani aplūkojām cilvēku tā veselumā lekcijā “Trīsdaļīgums cilvēka fizioloģijā – mūsu esības izpratnes pamats”.  Cilvēks kā polāra sistēma, divu pretpolu mijiedarbība un mijiedarbošanās ir klātesoša gan cilvēka, gan dabas pasaulē. Polaritāte cilvēka organismā izpaužas - nervu maņu sistēmā (saistīta ar prātu, domāšanu, ideju pasauli) un vielmaiņas sistēmā (pasaule, kas saistīta ar zemes pasauli). Lai līdzsvarotu šīs divas polārās sistēmas ir nepieciešama trešā vienojošā, tā ir ritmiskā sistēma (kustība, sirdsdarbība). Ļoti bieži pati saslimšana (ja tās nav hroniskas saslimšanas) ir veids kā cilvēka organisms līdzsvaro un sakārto pats sevi. Tūlītēja medikamentoza iejaukšanās nedod iespēju organismam līdzsvarot procesus un izmantot dabisko starpbrīdi, kas mums dots, lai atjaunotu līdzsvaru, apstātos, padomātu.
 
Paldies Engures novada domei un Engures pagasta pārvaldei par iespēju šīs lekcijas rīkot Apšuciema skolā un paldies par informatīvo atbalstu!
Paldies ikvienam lekciju un sarunu vakaru dalībniekam, jo tikai kopīgi mēs radām šos vērtīgos vakarus, atmosfēru un iedzīvinām Apšu skolu!
 
Uz tikšanos turpmākajās lekcijās un sarunu vakaros -  7. decembrī plkst. 19:00 sarunu vakars ar postfolkloras grupas "Iļģi" dibinātāju un vadītāju, mūziķi Ilgu Reiznieci un 14. decembrī plkst. 19:00 tikšanās ar ārsti homeopāti, antroposofās medicīnas metodes praktiķi Vitu Valdmani. Dalības maksa: 5,- EUR vai pēc Jūsu iespējām. Vairāk informācijas pa tālruni 29499211 vai e-pastu info@apsuskola.lv
Lai mums visiem balts gaismas ceļš uz savu sirdi!
 
Biedrības Apšu skola vārdā, Ieva Grase
 

<< Atpakaļ