Engures novads

Pavasara noskaņas ienāk arī PII “Spārīte”19-05-2015

Atkal atnācis pavasaris ar vizbulēm, silpurenēm un zeltainām pienenēm. Ūdens upītēs un strautiņos priecīgi čalo. Kāds milzīgs prieks! Daba mostas! Gaiss ir spirgts, krāsas un skaņas visapkārt!

Pie mums, “Spārītē”, pavasaris ir ļoti darbīgs laiks. Ar siltu saulīti, ar putnu balsīm, ar pirmajiem ziediem nāk Māmiņas diena. Mātes diena ir starptautiski svētki. Dažādās valstīs tos svin atšķirīgos datumos, bet Latvijā kopš 1992.gada- maija otrajā svētdienā. Mazo Spārēnu sveicieni un paldies māmiņām par visu: par asaru uz vaiga, ko dienas steigā nepamanām, par bēdu, kuru māmiņa prot klusi salocīt, par gaišu smaidu, kurš tiek dienām apkārt vīts. Ar jaukiem koncertiem savas māmiņas sveicām 7.maijā. Paldies grupu skolotājām, mūzikas un ritmikas skolotājām par ieguldīto darbu koncerta sagatavošanā.
8.maijā grupu “Taureņi” un “Pūcīte” bērni devās ekskursijā uz Pastariņa muzeju. Bērni muzejā cepa maizīti, kūla sviestu un piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs. Tas bija jauks un interesants pasākums. 8.maijā arī sagatavošanas grupas bērni apmeklēja koncertu “”Mazais muzikants” Engures Mūzikas un mākslas skolā.
13.maijā sagatavošanas grupu bērni ies uz Engures vidusskolu, kur iepazīsies ar skolu un nākamajām 1.klases skolotājām. 18.maijā piecgadīgie un sešgadīgie bērni brauks ekskursijā uz Tukuma VUGD. 22.maijā gaidīsim ciemos Lapmežciema un Smārdes piecgadīgos un sešgadīgos bērnus uz Engures novada pirmsskolnieku sporta svētkiem. Protams, maijā sešgadīgie bērni teiks ardievas bērnudārzam, lai rudenī uzsāktu skolas gaitas. Izlaidums notiks 28.maijā plkst 12.00 Engures Mākslu un mūzikas skolā.
 
Izglītības metodiķe
Solveiga Leitarte
 
 
 

<< Atpakaļ