Engures novads

Skolotāju dienā Engurē sveiks novada pedagogus (papildināts)02-10-2013

Piektdien, 4. oktobrī, Engures kultūras namā plkst. 19:00 Engures kultūras namā notiks Starptautiskajai skolotāju dienai veltīts pasākums. Engures novada dome skolotāju dienā sveiks:

ar Atzinības rakstu
Montai Ratniecei (PII "Spārīte")
Ivetai Andersonei (PII "Spārīte")
Gilai Trapānei (PII "Spārīte")
Ivetai Ingevicai-Bērziņai (Engures MMS)
Līgai Bulgačai (Engures vidusskola)
Ivetai Otmanei (Engures vidusskola)
Skaidrītei Vilciņai (Engures vidusskola)
Tamārai Eglītei (Lapmežciema psk.)
Aivai Ernestsonei (Lapmežciema psk.)
Dainai Jansonei (Lapmežciema psk.)
Harijam Belcānam (Milzkalnes sākumskola)
Ivetai Čilipānei (Smārdes psk.)
Astrīdai Slavinskai (Smārdes psk.)
 
ar Pateicības rakstu 
Evitai Trapočkai (Engures MMS)
Velgai Melnei (Engures MMS)
Jolantai Balodei (Engures MMS)
Kairai Eglei (Engures MMS)
Mārai Piesei (Engures MMS)
Elīnai Šteinhardei-Kumalānei (Engures MMS)
Gitai Andersonei (Engures MMS)
Mārītei Bērziņai (Engures vidusskola)
Marutai Fogulei (Engures vidusskola)
Ilzei Kalnozolai (Engures vidusskola)
Dacei Lācei (Engures vidusskola)
Daigai Latvei (Engures vidusskola)
Sarmai Skujiņai (Engures vidusskola)
Lolitai Jansonei (Lapmežciema psk.)
Ilzei Tomelei (Lapmežciema psk.)
Rutai Vanagai (Engures vidusskola).
 
Ar Tukuma novada
Izglītības pārvaldes Atzinības rakstiem:
Ingrīda Elviņa (Engures vidusskola)
Arta Šteinberga (Engures vidusskola)
Ruta Vanaga (Engures vidusskola)
Elizabete Kjahjare (Smārdes pamatskola)
Aira Trautmane (Smārdes pamatskola)
Sarmīte Dabare (Smārdes pamatskola)
 
 
Engures novada dome
 
 

<< Atpakaļ