Engures novads

Smārdē aizritējusi ģeogrāfijas, dabas zinību un sociālo zinību pedagogu konference17-08-2018

16. augusta rītā, Smārdes pamatskolā pulcējās ģeogrāfijas, dabas zinību un sociālo zinību pedagogi no visas Latvijas, kuri bija ieradušies uz reģionālo konferenci, kas veltīta novadpētniecībai – sava novada, pilsētas izzināšanai un izpētei Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei.

Konference tika atklāta ar labāko pedagogu godināšanu un atzinības rakstu pasniegšanu. Ar lielu interesi atbraukušie pedagogi klausījās Engures novada Domes priekšsēdētāja Gundara Važas prezentāciju par novada attīstības tendencēm, izglītības sistēmu un novada iedzīvotājiem. Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs pateicās ģeogrāfijas skolotājai Antra Brinkmanei-Brimanei par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā, neizsīkstošo enerģiju un atsaucību,  Smārdes pamatskolas direktorei Guntai Lācei un Engures novada Domes priekšsēdētājam par atbalstu un sadarbību konferences īstenošanā. 
 
Noslēdzoties oficiālajai pasākuma daļai, sākās lekcijas un nodarbības, kuras vadīja asociētais profesors Ivars Strautnieks, Māris Laiviņš, doc. Ineta Grīne, profesore Zaiga Krišjāne un vadošā pētniece Elīna Apsīte-Beriņa.
 
Piektdien, 17. augustā pedagogi pulcējās Tukuma dzelzceļa stacijā, lai dotos mācību ekskursijā pa Ziemeļkurzemes takām uz Pūnenieku kalnu, Kamparkalnu, Kolkas ragu, Līvu krastu, paviesotos Lībiešu tautas namā un apskatītu Irbenes lokatoru.
 
Konferenci organizē Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultāte un Latvijas Ģeogrāfijas biedrība sadarbībā ar Tukuma Domes Izglītības pārvaldi.
 

<< Atpakaļ